Uudised

COVID-19 info

Covid

UUS!

 • Arvesse võttes püsivat riigisisest levikut Eestis ning Vabariigi Valitsuse korraldust on Sisekaitseakadeemia üldkasutatavates ruumides kõigil isikutel (sh töötajatel, kadettidel ja külalistel) maski kandmine kohustuslik v.a kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. Üheskoos üldkasutatavates ruumides maske kandes kaitseme nii end kui teisi.
 • Koroonaviiruse levik Eestis on väga kõrge ja oht nakatuda suur. Ole ettevaatlik ja aita peatada levikut!
 • Veedame koolivaheaja ja vabariigi aastapäeva ohutult. Väldime rahvarohkeid kogunemisi ja viibime siseruumide asemel rohkem õues. Väldime igasugust reisimist.
 • Püsime kodus ja vähendame kontakte. Kaitseme riskirühmi, kelle vaktsineerimine on alles pooleli.
 • Kui saad, tööta kodust, et kaitsta neid, kes ei saa. Kui ei saa, kanna tööl maski!
 • Eakad näitavad eeskuju. Aktiivse vaktsineerimisest osavõtuga näitab riskirühm, kui oluline on kriisi ületamiseks COVID-19 vastane vaktsineerimine. Mida rohkem inimesi suudame vaktsineerida, seda suurem on ühiskonna kaitsevõime COVID-19 vastu.

OLULINE  TERVISEALANE INFO

 • Valitsus avalikustas uued meetmed koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Täpsema info leiab valitsuse veebist: https://www.kriis.ee
 • Testi esimesel võimalusel! Ka väheste haigusnähtude korral pöördu perearsti poole või helista numbril 1220.
 • Lähikontaktsena püsi kodus! Kõik haigestunud isikuga lähikontaktis ehk vähemalt 15 minutit lähemal kui 2 meetrit olnud inimesed peavad jääma koju. Karantiini kestust saab lähikontaktne lühendada, kui ta teeb mitte varem kui 10. päeval koroonaviiruse testi ja selle tulemus on negatiivne või kui arst on tunnistanud ta nakkusohutuks.
 • Käitu targalt ja vastutustundlikult ning hoia ennast ja teisi. Kanna maski! 
 • Parim viis haigestumist vältida on hoida distantsi teistest inimestest sõltumata kohast või olukorrast.
 • Jätkuvalt kehtivad üldised hügieenireeglid: eeskätt soovitus pesta käsi
 • Haigustunnustega tuleb püsida kodus ja teisi mitte nakatada! Kui oled diagnoositud nakatunu või nakatunu lähikondne – siis lähtu Valitsuse ja Terviseameti korraldustest: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus. Teavita vahetut juhti/õppekorraldust, vajadusel koostatakse individuaalne õppekava.
 • Isikukaitsevahendite ja maskide info://www.kriis.ee/et/isikukaitsevahendid-maskid-jms
 • Eelista asjaajamisel elektroonilisi kanaleid ja e-teenuseid. Korralda võimalikult suur osa oma asjaajamisest elektrooniliste kanalite kaudu (näiteks soorita pangatehingud internetis) – nii väldid asjatuid kontakte ja vähendad nakatumise riski. Haigusnähtude puhul püsi kindlasti kodus. 

TÖÖ- JA ÕPPEKORRALDUS

 • Akadeemias on moodustatud meeskond kes saab regulaarselt kokku kord nädalas (vajaduspõhiselt ka tihemini) ja hindab olukorda ning annab tegevusjuhised.
 • Õppuritele annavad jooksvalt infot e-posti teel õppekorralduse spetsialistid, kelle poole saab pöörduda ka tekkivate küsimustega.
 • NB!  Oluline on, et igal õppuril oleks olemas valmisolek e-õppeks, st vajalik tehnika ja süsteemid (mikrofoni ja kõlaritega arvuti v seade ning internetiühendus).
 • Akadeemia soosib kaugtööd. Kaugtööga seonduvad kokkulepped tehakse otsese juhiga. Tuletame meelde, et iga koosolekukutsega oleks kaasas ka Teamsi link võimalusega distantsilt liituda. Distantsilt töötamise puhul palume teha vastav märge ka Outlook kalendrisse.

REISIMINE, LÄHETUSED, VÄLISKÜLALISED, ÜRITUSED

 • Soovitame nii õppuritel kui ka töötajatel reisimisest hoiduda. 
 • Töötajate välislähetused ja õppurite õppereisid „rohelistesse riikidesse“ on lubatud, kuid tuleb pidevalt olukorra muutumist jälgida välisministeeriumi koduleheküljel.
 • „Punastesse riikidesse“ välislähetusi Sisekaitseakadeemia ei planeeri ning väliskülalisi neist riikidest ei kutsu.
 • Väliskülalisi on lubatud vastu võtta „rohelistest riikidest“, kuid olukorra muutumist tuleb pidevalt jälgida välisministeeriumi koduleheküljel.
 • Ürituste korraldamine vaadatakse üle juhtumipõhiselt.

SPORDISAALIDE KASUTAMINE

 • Sisekaitseakadeemia spordisaalid on avatud individuaaltreeninguteks. Palume järgida hügieenireegleid, hoida distantsi, spordisaali tulekul desinfitseerida käed, samuti desinfitseerida kindlasti treeningvahendeid enne ja pärast kasutamist!

KASUTA HOIA RAKENDUST

 • Lae Google Play või App Store’i kaudu enda mobiiltelefoni alla laadida rakendus HOIA. 

KONTAKTID JA SUHTLUSKANALID

 • Kõige operatiivsemat infot jagatakse nii töötajatele, õppuritele kui ka partneritele e-posti teel.
 • Õppuritele annavad jooksvalt infot e-posti teel õppekorralduse spetsialistid, kelle poole saab pöörduda ka tekkivate küsimustega.