Uudised

COVID-19 info

Covid

OLULINE  TERVISEALANE INFO

  • Haigusnähtudega püsi kodus!
  • Käitu targalt ja vastutustundlikult ning hoia ennast ja teisi.
  • Hoia distantsi teistest inimestest sõltumata kohast või olukorrast.
  • Pese regulaarselt käsi ja võimalusel desinfitseeri.
  • Kasuta üldkasutatavates ruumides maski. Isikukaitsevahendite ja maskide info leiad: https://www.kriis.ee/et/isikukaitsevahendid-maskid-jms
  • Väldi kätega näo, silmade, suu ja nina puudutamist.
  • Tuuluta ruume regulaarselt (vähemalt kaks korda päevas minimaalselt 15 minutit korraga).
  • Köhimisel/aevastamisel kata nina ja suu paberräti või varrukaga (kasutatud paber viska kohe ära ja pese käed!).

TÖÖ- JA ÕPPEKORRALDUS

Akadeemia jätkab õppetööd rakendades võimalikult palju ennetavaid meetmeid lähtudes Vabariigi Valitsuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti juhistest.

Viiakse läbi kontaktset õpet, mis on oluline praktiliste oskuste omandamisel, et anda õppuritele (eriti esmakursuslastele) vajalik põhi olukorraks, kus õpe peab minema distantsile. Osade õppeainete puhul toimuvad esimesed loengud kontakttundidena ja edasi rakendatakse distantsõpet.

Oluline on, et igal õppuril oleks olemas valmisolek e-õppeks, st vajalik tehnika ja süsteemid (mikrofoni ja kõlaritega arvuti või seade ning internetiühendus).

Akadeemia soosib kaugtööd. Kaugtööga seonduvad kokkulepped tehakse otsese juhiga.

HAIGESTUMINE VÕI HAIGUSE KAHTLUS

Ükskõik milliste haigusnähtudega tuleb püsida kodus ning võtta ühendust oma perearstiga.

Teavita haigestumisest vahetut juhti/õppekorraldust, vajadusel koostatakse õppurile individuaalne õppekava.

Kui oled diagnoositud nakatunu või nakatunu lähikondne – siis lähtu Valitsuse ja Terviseameti korraldustest: https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-uuendas-karantiini-reguleeriva-korralduse-kehtivust.

REISIMINE, LÄHETUSED, VÄLISKÜLALISED, ÜRITUSED

Alates 21.09 palume õppehoonete avalikes ruumides kõigil külalistel sh täiendkoolitusel osalejatel akadeemiapere hoidmiseks maski kanda. Kuidas maski kandmine kaitseb, loe SIIT.

Soovitame nii õppuritel kui ka töötajatel reisimisest hoiduda.

Töötajate välislähetused ja õppurite õppereisid „rohelistesse riikidesse“ on lubatud, kuid tuleb pidevalt olukorra muutumist jälgida välisministeeriumi koduleheküljel: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele.

„Punastesse riikidesse“ välislähetusi Sisekaitseakadeemia ei planeeri ning väliskülalisi neist riikidest ei kutsu. Väliskülalisi on lubatud vastu võtta „rohelistest riikidest“, kuid olukorra muutumist tuleb pidevalt jälgida välisministeeriumi koduleheküljel: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele.

Üritused toimuvad vastavalt planeeritule ja vajadustele, arvestame operatiivselt muutuvate tingimustega ning lähtume Valitsuse korraldustest ja Terviseameti juhistest nii hajutatuse, ruumide täituvuse kui ka desinfitseerimisvahendite osas.

SPORDISAALIDE KASUTAMINE

Sisekaitseakadeemia spordisaalid on avatud. Palume järgida hügieenireegleid, hoida distantsi, spordisaali tulekul desinfitseerida käed, samuti desinfitseerida kindlasti treeningvahendeid enne ja pärast kasutamist!

KASUTA HOIA RAKENDUST

Soovitame kõigil Google Play ja App Store’i kaudu enda mobiiltelefoni alla laadida rakendus HOIA. See saadab teavituse, kui kasutaja on olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga ning aitab piirata koroonaviiruse levikut. Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode, sealjuures riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli.

KONTAKTID JA SUHTLUSKANALID

  • Kõige operatiivsemat infot jagatakse nii töötajatele, õppuritele kui ka partneritele e-posti teel.
  • Õppuritele annavad jooksvalt infot e-posti teel õppekorralduse spetsialistid, kelle poole saab pöörduda ka tekkivate küsimustega.