Uudised

COVID-19 info

Covid

UUS!

 • Arvesse võttes püsivat riigisisest levikut Eestis, on alates 09.11.2020 Sisekaitseakadeemia avalikes ruumides kõigil isikutel (sh töötajatel, kadettidel ja külalistel) maski kandmine rangelt soovituslik. Üheskoos avalikes ruumides maske kandes kaitseme nii end kui teisi.
 • Alates 09.11.2020 palume õppuritel kõik kohtumised akadeemia töötajatega, seal hulgas ka õppekorraldusespetsialistidega eelnevalt kokku leppida telefoni või e-kirja vahendusel.
 • Algas vastutustundlikkusele suunatud sotsiaalkampaania “Hoiame Eesti elu avatud!”, mis kutsub inimesi üles järgima viit põhireeglit: püsi haigena kodus, hoia distantsi, kanna maski, pese käsi ja laadi oma telefoni HOIA rakendus.
 • Hangi infot usaldusväärsest allikast. Kutsume üles inimesi jälgima riigi ametlikke infokanaleid ja jagama edasi ainult seda informatsiooni, mis on nende allikate poolt kinnitatud. Lisainfot saab aadressidelt kriis.ee, terviseamet.ee ja telefoninumbril 1247.

OLULINE  TERVISEALANE INFO

 • Valitsus avalikustas uued meetmed koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Täpsema info leiab valitsuse veebist: https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-avalikustas-uued-koroonaviiruse-vastased-meetmed.
 • Testi esimesel võimalusel! Ka väheste haigusnähtude korral pöördu perearsti poole või helista numbril 1220.
 • Lähikontaktsena püsi kodus! Kõik haigestunud isikuga lähikontaktis ehk vähemalt 15 minutit lähemal kui 2 meetrit olnud inimesed peavad jääma koju. Karantiini kestust saab lähikontaktne lühendada, kui ta teeb mitte varem kui 10. päeval koroonaviiruse testi ja selle tulemus on negatiivne või kui arst on tunnistanud ta nakkusohutuks.
 • Käitu targalt ja vastutustundlikult ning hoia ennast ja teisi. Kanna maski! 
 • Parim viis haigestumist vältida on hoida distantsi teistest inimestest sõltumata kohast või olukorrast.
 • Jätkuvalt kehtivad üldised hügieenireeglid: eeskätt soovitus pesta käsi
 • Haigustunnustega tuleb püsida kodus ja teisi mitte nakatada! Kui oled diagnoositud nakatunu või nakatunu lähikondne – siis lähtu Valitsuse ja Terviseameti korraldustest: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus. Teavita vahetut juhti/õppekorraldust, vajadusel koostatakse individuaalne õppekava.
 • Isikukaitsevahendite ja maskide info://www.kriis.ee/et/isikukaitsevahendid-maskid-jms
 • Eelista asjaajamisel elektroonilisi kanaleid ja e-teenuseid. Korralda võimalikult suur osa oma asjaajamisest elektrooniliste kanalite kaudu (näiteks soorita pangatehingud internetis) – nii väldid asjatuid kontakte ja vähendad nakatumise riski. Haigusnähtude puhul püsi kindlasti kodus. 

TÖÖ- JA ÕPPEKORRALDUS

 • Taastame õppeaasta algusest tavapärase õppetöö maksimaalses võimalikus mahus ja vastavalt Vabariigi Valitsuse, HTM ning Terviseameti juhistele.
 • Praegu lähtume sellest, et õppeaasta alguses saab läbi viia kontaktset õpet, mis on oluline praktiliste oskuste omandamisel, et anda õppuritele (eriti esmakursuslastele) vajalik põhi olukorraks, kus õpe peab minema distantsile. Osade õppeainete puhul toimuvad esimesed loengud kontakttundidena ja edasi rakendatakse distantsõpet.
 • Akadeemias on moodustatud meeskond kes saab regulaarselt kokku kord nädalas (vajaduspõhiselt ka tihemini) ja hindab olukorda ning annab tegevusjuhised.
 • NB!  Oluline on, et igal õppuril oleks olemas valmisolek e-õppeks, st vajalik tehnika ja süsteemid (mikrofoni ja kõlaritega arvuti v seade ning internetiühendus).

REISIMINE, LÄHETUSED, VÄLISKÜLALISED, ÜRITUSED

 • Soovitame nii õppuritel kui ka töötajatel reisimisest hoiduda. 
 • Töötajate välislähetused ja õppurite õppereisid „rohelistesse riikidesse“ on lubatud, kuid tuleb pidevalt olukorra muutumist jälgida välisministeeriumi koduleheküljel.
 • „Punastesse riikidesse“ välislähetusi Sisekaitseakadeemia ei planeeri ning väliskülalisi neist riikidest ei kutsu.
 • Väliskülalisi on lubatud vastu võtta „rohelistest riikidest“, kuid olukorra muutumist tuleb pidevalt jälgida välisministeeriumi koduleheküljel.
 • Ürituste korraldamine vaadatakse üle juhtumipõhiselt.
 • Tähistame jõule ja aastalõppu pereringis – jätame ära suuremad peod.

SPORDISAALIDE KASUTAMINE

 • Sisekaitseakadeemia spordisaalid on avatud. Palume järgida hügieenireegleid, hoida distantsi, spordisaali tulekul desinfitseerida käed, samuti desinfitseerida kindlasti treeningvahendeid enne ja pärast kasutamist!

KASUTA HOIA RAKENDUST

 • Lae Google Play või App Store’i kaudu enda mobiiltelefoni alla laadida rakendus HOIA. 

KONTAKTID JA SUHTLUSKANALID

 • Kõige operatiivsemat infot jagatakse nii töötajatele, õppuritele kui ka partneritele e-posti teel.
 • Õppuritele annavad jooksvalt infot e-posti teel õppekorralduse spetsialistid, kelle poole saab pöörduda ka tekkivate küsimustega.