Digivahendid

 
Tehnoloogilised vahendid õppetegevuse toetamiseks klassiruumis

 

Pakume õppejõududele ja õppijatele tehnoloogilis vahendeid (koos vajalike näpunäidetega), mida õppetöö läbiviimiseks, ettevalmistamiseks aga ka õppijate iseseisva töö toetamiseks on võimalik kasutada. Näiteks video- ja fototehnika, diktofon, videokonverentsi võimalus, multimeedia arvuti, droon, simulatsiooniarvutid, Smart küsitluspuldid jne. Tutvu tehnika tervikliku 
nimekirjaga.

Õpiobjekti loomise tarkvarad

Õpiobjektide loomiseks saab kasutada erinevaid tarkvarasid. Tänasel päeval on levinumad  tarkvarad, mis sarnanevad veebilehe loomisega ning mille kasutamise eelduseks on internetiühenduse olemasolu. Laiemalt on õppe-eesmärgil kasutusele võetud näiteks Weebly keskkond. Soovitame uurida erinevaid vahendeid, mis sobivad õppematerjalide ja õpiobjektide loomiseks Koolielu portaalist.

Sisekaitseakadeemia on koostöös SMITiga loonud veebipõhiste õppematerjalide loomise ja haldamise keskkonna SÕK (Sisekaitseakadeemia õpiobjektide kodu). Tutvu lähemalt SÕK-is loodud õpiobjektidega ning keskkonna kasutamise juhendiga. Juhul kui soovid luua oma õpiobjekti SÕK-is, siis palume täita tellimusvorm.

LimeSurvey - veebipõhised küsimustikud ja uuringud

LimeSurvey on Sisekaitseakadeemias ja Siseministeeriumi haldusalas kasutamiseks sobiv  keskkond elektrooniliste küsitluste koostamiseks ja läbiviimiseks. Keskkond on kasutamiseks nii akadeemia töötajatele kui õppuritele. Rakendamisvõimalused: õppetöös, teadustöös, tööalastel eesmärkidel (rahulolu ja tagasiside küsimisel). Näide: e-kursuse tagasisideküsimustik.

 

Veebipõhised vabavaralised tarkvarad

Eesti õppejõudude, õpetajate ja haridustehnoloogide poolt eelnevalt testitud veebipõhiseid õppetööks sobivaid vahendeid on võimalik leida Koolielu portaali töövahendite rubriigist. ​Vahendeid saab kasutada õppematerjalide loomiseks, õppetöö läbiviimiseks, testide koostamiseks, materjalide koondamiseks jne. Kõikidele töövahenditele on loodud eestikeelsed juhendid. Teile sobiva vahendi otsimist hõlbustavad võtmesõnad.  
 

Plagiaadituvastustarkvara Kratt ja Urkund

Haridusasutustele kasutamiseks loodud plagiaadituvastussüsteem KRATT (Kraaditööde Autorsuse Tuvastamise Tarkvara) kasutab dokumentidest korduste leidmiseks digitaalsetes arhiivides olevaid töid, teostab kontrolli eestikeelse interneti vastu ning kontrollib sarnaselt ka kõik süsteemi käsitsi lisatud tööd. Kahtluste ilmnemisel genereerib süsteem raporti, kus probleemsed kohad on võrdlusmaterjaliga kõrvuti ära toodud, võimaldades asjaosalistel anda hinnangu lõpliku otsuse tegemiseks.

  • Võrrelda kõrgkoolide poolt digitaalselt arhiveeritud töid omavahel
  • Võrrelda kõrgkoolide poolt digitaalselt arhiveeritud töid eestikeelse internetiga.
  • Laadida töid üles käsitsi ning võrrelda töö sisu koolide arhiivide, ning eestikeelse internetiga.
  • Käsitsi üles laetud töid omavahel ei võrrelda.

Urkund veebipõhine pladiaagituvastusvahend, mis kontrollib esiataud töö sidusust veebipõhiste materjalidega ja uskundi sismise andmebaasiga. Kratt ja Urkund on pladiaagi ennetamiseks mõeldud tarkvara.