Dokumentide esitamine

 

Sisseastumisavalduste esitamine

Avaldusi saab esitada vastuvõtuperioodil (18.06 - 28.06.2018).

Avaldusi saab esitada:

  • 18.-22. ja 26.-28.06. kell 9-16 vastuvõtutöötajale Sisekaitseakadeemias (Kase 61 Tallinn)
  • 18.-26.06. Eesti haridusasutustesse sisseastumise infosüsteemis SAIS

Need, kes on lõpetanud kutsekooli või omandanud keskhariduse/kõrghariduse enne 2004. aastat, peavad sisseastumisavalduse koos nõutavate dokumentidega esitama vastuvõtutöötajatele tulles Sisekaitseakadeemia Tallinna õppehoonesse (Kase 61).

SAISis saavad sisseastumisavaldusi esitada kandidaadid, kes on gümnaasiumi lõpetanud 2004. aastal ja hiljem.

Avalikul konkursil saab kandideerida kuni kahele erialale. Kahele erialale kandideerides on vaja esitada kaks eraldi avaldust ning märkida, kumba eriala eelistakse.

 

Avalik konkurss

Avalikul konkursil saavad osaleda kõik soovijad, kes vastavad kandideerimistingimustele ja vastuvõtutingimustele.

2018-2019. õa avaliku vastuvõtukonkursi erialad on:

 

Ametkondlik konkurss

Ametkondliku konkursi kutseõppe erialadele saab õppima asuda vastava ametkonna suunamiskirja alusel ja kõik sisseastumiseks vajalikud dokumendid esitatakse ametisse so Päästeamet, Häirekeskus, Politsei- ja Piirivalveamet, Vanglateenistus.

2018-2019. õa ametkondliku vastuvõtukonkursi erialad on:

Lisainfot ametkondliku konkursi ja sisseastumistingimuste kohta tasub küsida vastavast ametist.