Eesti keele kursus eesti keelest erineva emakeelega sisseastujatele

Koolitus annab Sisekaitseakadeemia eesti keele sisseastumistesti sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused ning ülevaate Sisekaitseakadeemias õpitavatest erialadest ja õppekorraldusest.

Eesmärk

Koolituse läbinud õppijal on Sisekaitseakadeemia eesti keele sisseastumistesti sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused ning ülevaade Sisekaitseakadeemias õpitavatest erialadest ja õppekorraldusest.

Sihtgrupp
Eesti keelest erineva emakeelega sisseastujad, kelle eesti keele oskus vastab B1-tasemele.
Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppija

  • osaleb arutlustes ja avaldab oma arvamust;
  • oskab töötada rühmas;
  • kohtumisel spetsialistiga suudab esitada asjakohaseid küsimusi;
  • oskab teha kuuldud teksti põhjal kirjalikku ümberjutustust.
Sisu
  • Suhtlus- ja väljendusoskuse arendamine. Vestlus erialateemadel (akadeemias, politseis, piirivalves).
  • Tutvumine Sisekaitseakadeemia struktuuri, erialade ja õppekavaga.
  • Kohtumised oma ala spetsialistidega politseist, Maksu- ja Tolliametist, vanglast ja piirivalvest.

Õppemeetodid: e-õpe, paaris- ja rühmatöö, diskussioon.


Maht
60 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.