Tasuta eesti keelt õppima

kadetid

Riik pakub 2019. aastast võimalust sõlmida keeleõppeleping vähemalt viis aastat Eestis seaduslikul alusel elanud inimestel, kes vastavad põhilistele kodakondsuse taotlemise tingimustele ja kes soovivad taotleda Eesti kodakondsust.

 

Kellele mõeldud?

Ootame keeleõppel osalema Eestis elavaid määratlemata kodakondsusega püsielanikke ja pikaajaliselt Eestis elavaid teiste riikide kodanikke, kes soovivad taotleda Eesti kodakondsust, kuid kes ei valda piisaval tasemel eesti keelt ega suuda sooritada Eesti kodakondsuse saamiseks vajalikku B1 keeletaseme eksamit.

 

Registreerija peab olema:

  • vähemalt 15-aastane;
  • Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel elanud vähemalt viis aastat;
  • valmis esitama Eesti kodakondsuse taotluse.

Registreerija  ei ole viimase kahe aasta jooksul osalenud riigi poolt rahastatud eesti keele õppes ning  tema suhtes ei esine kodakondsuse andmisest keeldumise aluseid.

Meie eesmärk on, et pärast keeleõppe läbimist on isik saavutanud keeleoskuse Eesti kodakondsuse taotlemiseks nõutud tasemel ja asub kodakondsust taotlema, st vastab kodakondsuse taotlemiseks vajalikele tingimustele.

 

Keeleõppeleping võimaldab:

  • ühekordset tasuta eesti keele õpet nulltasemelt kuni tasemeni B1 k.a;
  • eesti keele kursustel osalemiseks makstakse lepingu sõlminud inimesele tasustamata õppepuhkusel oldud päevadel keelekursustel osaletud kordade eest keeleõppehüvitist inimese keskmise palga alusel 20 kalendripäeva eest. Hüvitise ülemmäär on Eesti aasta keskmine brutopalk;
  • leping loetakse täidetuks, kui inimene on esitanud Politsei- ja Piirivalveametile taotluse kodakondsuse omandamiseks.

 

Enne lepingu sõlmimist hinnatakse välismaalase keeleoskust ja ta saab tasuta õppida eesti keelt üksnes neil tasemetel, mis tal B1-keeletasemest puudu on (näiteks A2 ja B1).

 

Kuidas tasuta keeleõppele registreeruda?

15-18-aastane alaealine võib sõlmida keeleõppelepingu Sisekaitseakadeemiaga tasuta eesti keele kursustel osalemiseks vaid koos vanema/eestkostja nõusolekuga.

Vanema/eestkostja nõusolekuvormi saate täita ja alla laadida siit: digiallkirjastamiseks või väljaprintimiseks.

 

REGISTREERI SIIN

 

Lisainfo: Jana Kondrašova, Sisekaitseakadeemia nõunik, jana.kondrasova [at] sisekaitse.ee, +372 5511 638.