Uudised

Eesti päästeametnikud astuvad järgmisi samme Ukraina demineerijate koolitamiseks

ukraina demineerijate koolitus

Sel nädalal, 1.-4. aprillini külastavad kolm Päästeameti demineerimiskeskuse töögrupi liiget Sisekaitseakadeemia arengukoostöö projekti raames Ukraina Lvivi Turvateaduste Ülikooli.

 

Projekti «Lvivi Turvateaduste Ülikoolis kaasaegse rakendusliku kõrghariduse arendamine humanitaardemineerimise valdkonnas» järjekordsel kohtumisel arutatakse kahe järgneva koolituse toimumist Eestis käesoleval aastal. Lisaks Lvivi Turvateaduste Ülikoolile on planeeritud kohtumised demineerijatega, kes töötavad Lvivi oblasti Eriolukordade Ametis ja Politseis.

Sisekaitseakadeemia päästekolledži direktor Häli Allase sõnul on säärane demineerijate õpe üks uuemaid, mis päästekolledži õppekavasse on lisandunud. „Võttes arvesse, et selle valdkonna tööde maht Eestis on küllaltki piiratud, on igati vajalik kasutada ära kõiki võimalusi meie siseriiklike koolitajate arendamiseks ja praktika pakkumiseks,“ nentis päästekolledži direktor.

Koostööprojekti juhi, Päästeameti demineerimiskeskuse nõunik Arno Pugoneni sõnul on see ka Ukraina jaoks kindlasti üks äärmiselt oluline ja vajalik koostöö. Häli Allas tõdes, et kui meil on lektorid, kes suudavad koolitada professionaalsel rahvusvahelisel tasemel, on see neile suur tunnustus. „Kummatigi aitab see kaasa akadeemia eesmärgi – olla aastal 2025 parim siseturvalisuse õppe- ja teaduskeskus Euroopas – saavutamisele,“ lisas Allas.

Hetkel on projektist läbitud pool, teine on veel ees, kõigi tegevustega ollakse kenasti graafikus. Arengukoostöö projektiga tehakse mitmeid koolitusi nii Eestis kui Ukrainas, projekti gruppi kuuluvad instruktorid ja tudengid Ukrainast, koolitajateks on Eesti spetsialistid. Esimene koolitus Ukraina demineerijatele viidi läbi Eestis möödunud aasta novembris.

Projekti põhieesmärk on toetada Lvivi Turvateaduste Ülikooli humanitaardemineerimise õppetooli, viies kaasaegsele tehnoloogiale põhinevat koolitusi läbi Eestis. Erilist tähelepanu pööratakse rahvusvaheliste humanitaardemineerimise standardite rakendamisele Ukraina Eriolukordade Teenistuse üksustes.

Sisekaitseakadeemia ja Ukraina Lvivi Turvateaduste Ülikooli vahel on sõlmitud koostööleping, et ühendada teadus- ja haridustöötajate ning elanikkonnakaitse, hädaolukordade, loodusõnnetuste tagajärgede likvideerimise valdkondade asjatundjate teadmised ja kogemused. Eesti-poolse projektimeeskonna tuumiku moodustavad Päästeameti demineerimiskeskuse ametnikud.

Arengukoostöö projekti rahastab Eesti välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

arengukoostöö logo