Eesti Päästemeeskonna ohutus- ja turvalisuse instruktor

Koolituse eesmärk on anda teadmisi tulevasele Eesti Päästemeeskonna koolituse instuktorile.

Eesmärk

Koolituse läbinul on pädevus viia läbi ohutus- ja turvalisuse väljaõpet Eesti Päästemeeskonna liikmetele.

Sihtgrupp
Ohutus- ja turvalisuse instruktorid Eesti Päästemeeskonnas.
Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • teab ohutuse tagamise reeglistiku päästemeeskonna baaslaagris välismissioonidel;
 • teab etnilistest ja religioossetest eripäradest tulenevat riskikäitumist;
 • teab ohutust ja turvalisust puudutava dokumentatsiooni koostamise aluseid rahvusvahelistel päästetöödel;
 • viib läbi koolitajana Eesti Päästemeeskonna liikmetele ohutus- ja turvalisuse väljaõpet välismissioonidel osalemiseks.
Sisu
 • Ohutus transpordi faasis (planeerimine, läbiviimine, liiklusohutus);
 • Toiduohutusega seotud aspektid;
 • Terviseriskid;
 • Kontrollpunktide läbimine;
 • Käitumine relvastatud ründe korral;
 • Töötamine maamiinide ohuga piirkonnas;
 • Religioon ja etniliste gruppide eripäradega arvestamine;
 • Päästemeeskonna ohutuse ja turvalisuse dokumentatsioon;
 • Päästemeeskonna ohutus- ja turvalisusalune riskianalüüs.

Õppemeetodid: auditoorne loeng, arutelu.

Maht
16 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.