Uudised

Eesti sisejulgeoleku ridadesse lisandus 301 uut liiget

Foto: Arno Mikkor

Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link andis üle kõrg- ja magistrihariduse diplomid ning kutseõppe lõputunnistused uutele sisejulgeolekuametnikele.

Juba teist aastat toimuvad aktused nädala vältel väiksemates gruppides kolledžite kaupa. Kõrgharidusõppes lõpetas 135 ning kutsehariduses 166 õppurit.

Rektor Marek Link pöördus oma kõnes partnerasutuste poole öeldes: ’’Me anname Teie käsutusse oma kalleima vara – oma vilistlased. Hoidke neid, arendage ja andke tagasisidet, kuidas neil läinud on.“

Aktuste perioodi avas 11. juunil politsei- ja piirivalvekolledž aktusega Paikusel, millele järgnes 14. juunil traditsiooniline tammepuu istutamine akadeemia Tallinna õppekeskuse esisele Kase tänavale. Esimene tammepuu istutati akadeemia õppehoone ette 12. oktoobril 1992 akadeemia õppetöö alguse puhul. Iga-aastane tamme istutamise traditsioon sai alguse aga 1996. aastal, kui akadeemia lõpetas esimene lend. Sellest ajast alates on oma puu istutanud Kase tänava pikale tammealleele iga lõpetav lend.

Oluline osa lõpetamistraditsioonidest on ka Ilpo Valta nimelise rändkarika üleandmine finantskolledži silmapaistvaid tulemusi näidanud maksunduse ja tolli eriala lõpetanud vilistlasele. Sel aastal osutus väljavalituks Maksu- ja Tolliametis töötav maksuauditi osakonna II maksuauditi üksuse maksuaudiitor Martin Vippul.

Aastatel 2005-2010 Sisekaitseakadeemia rektori ametis olnud Priit Männik asutas ametist lahkudes omanimelise stipendiumi parima praktikas rakendatava magistritöö autorile. Priit Männik andis sisejulgeoleku instituudi lõpuaktusel pidulikult stipendiumi üle Kai Jäägerile, kelle magistritöö kandis nime „Teabepõhise politseitöö rakendamise lähtekohtade väljatöötamine raske peitkuritegevuse valdkonnas Politsei- ja Piirivalveametis“.

Aktustel tervitasid lõpetajaid siseminister Kristian Jaani, justiitsminister Maris Lauri, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher, Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu, Maksu- ja Tolliameti peadirektor Madis Jääger, vanglate asekantsler Priit Kama, Häirekeskuse Põhja keskuse juht Anne-Liis Taalmann.

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri soov on, et politsei- ja piirivalvekolledži lõpetajad teeksid oma tööd südamega. „Hea politseinik on eeskätt hea inimene, kes teeb enda tööd südamega. Me ei saa pöörata pilku olukordades, kus kergem oleks mitte märgata ning meil tuleb mõista seal, kus on raske mõista,“ rõhutas Vaher.

Piduliku aktuste perioodi lõpetas Sisekaitseakadeemia päästekolledž aktustega Tallinnas ja Väike-Maarjas.

Siseministeeriumi haldusalas tegutsev Sisekaitseakadeemia on unikaalne terves maailmas, sest kogu riigi siseturvalisusega seotud õpe on koondatud ühte organisatsiooni. Akadeemia valmistab nii kutsehariduse, rakenduskõrghariduse kui ka magistrihariduse tasemel ette sisejulgeolekuvaldkonna spetsialiste.

Veel nädal aega kestab Sisekaitseakadeemias ka uute õppurite vastuvõtt ning kõik, kes soovivad sisejulgeoleku valdkonnas karjääri alustada või seda edendada, on oodatud kandideerima!