Eriolukord ja vastuvõtt

 

 

Vastuvõtukatsed I etapp

COVID-19 tingitud eriolukorrast tulenevate piirangute tõttu kohandasime ümber oma I etapi katsete toimumispõhimõtted ja ajakava.

 

Eesti keele oskuse test

Eesti keele oskuse testid toimuvad ajavahemikul 18.-20.05.2020 virtuaalselt.

 

Eesti emakeelega kandidaadid saavad sooritada eesti keele oskuse testi 18.05.2020 Moodle keskkonnas, mis on kandidaatidele avatud kell 16.00-18.00. Moodle keskkonna kasutamiseks vajalikud juhised saadetakse e-posti teel neile kandidaatidele, kes on hiljemalt 14.05.2020 SAISi vahendusel märkinud, et soovivad I etapis katsetel osaleda.

NB! Eesti emakeelega kandidaadid ei pea katse aega eraldi valima. Kui SAISis on avaldust esitades valitud I etapi kuupäevad (aprill või mai), siis ei pea ka avalduses olevaid andmeid muutma.

 

Muu emakeelega kandidaadid sooritavad eesti keele oskuse testi 18.-20.05.2020 graafiku alusel kindlatel kellaaegadel Zoom keskkonnas. Ühele Zoomi sessioonile saab registreeruda korraga kuni 15 kandidaati. Zoom keskkonna kasutamiseks vajalikud juhised saadetakse e-posti teel neile kandidaatidele, kes on hiljemalt 14.05.2020 SAISi vahendusel märkinud, et soovivad I etapis katsetel osaleda, ning kes on endale alloleva lingi kaudu kindla testimise aja valinud.

 

I ETAPI KATSETELE REGISTREERUMINE ON LÕPPENUD!

 

Kehalised katsed

Kehalised katsed toimuvad regiooniti erinevates asukohtades üle Eesti ajavahemikul 21.-24.05.2020.  Palume hiljemalt 14.05.2020 kõigil SAISi kaudu I etapi kehalistele katsetele registreerunutel valida endale katseks sobivaim asukoht ja aeg allolevatel linkidel. Ühele katse ajale saab registreerida kuni 6 kandidaati, katsete sujuvamaks korraldamiseks palume valida asukohas esimene vaba toimumisaeg.

NB! Kehalistele katsetele tulekul palume ohutuse tagamiseks kandidaadil arvestada järgmiste asjaoludega:

  1. Kui oled haige või sul on olnud kokkupuude COVID-19 haigestunuga, siis palun lükka oma katsetel osalemise aeg juulikuusse või anna teada vastuvott [at] sisekaitse.ee.

  2. Enne katse aja valimist veendu, et sul on SAISis avaldus esitatud ja see on vastu võetud.

  3. Katsele tule üksi ja palu oma toetusmeeskonnal (pereliikmed, sõbrad jne) kaasa elada distantsilt.

  4. Katsele võta kaasa kehtiv isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass), oma joogipudel ja võimalusel ka lebomatt.

  5. Katsed toimuvad välitingimustes ning pesemisvõimalus puudub, arvesta sellega oma riietuse valikul.

 

I ETAPI KATSETELE REGISTREERUMINE ON LÕPPENUD!

 

Kutsesobivusvestlused

Kutsesobivusvestlused toimuvad ajavahemikul 8.-12.06.2020. Vestluse toimumise aeg, koht ja tingimused lepitakse kandidaatidega kokku pärast eesti keele oskuse testi ja kehaliste katsete sooritamist.

 

Riigieksamid ja kandideerimine

 

Sisekaitseakadeemiasse kandideerimisel on oluline, et sul on omandatud või omandamisel keskharidus, kuid riigieksamite sooritamine ei ole esmatähtis. Tõsi, eesti keel (emakeelena) riigieksami abil on võimalik täita eesti keele oskuse kriteerium, aga riskide hajutamiseks soovitame gümnaasiumi lõpetavatel kandidaatidel siiski osaleda meie eesti keele oskuse testimisel. Matemaatika riigieksami tulemust Sisekaitseakadeemiasse kandideerimisel ei arvestata.

 

Katsetel osalemise aegade muutmine

 

Kui soovid oma vastuvõtukatsete aegu muuta või ümber tõsta, siis võta SAISis oma esitatud avaldus muutmisele ja tee vajalikud kohandused. Kui see aga ei õnnestu, siis kirjuta meile vastuvott [at] sisekaitse.ee.

 

 

Viimane muutmine: 15.05.2020