Esimese juhtimistasandi teenistujate kordushindamine

Koolituse läbinud teenistuja juhtimiskompetentside vastavust on hinnatud vastavalt päästemeeskonnajuhi 5. taseme kutsestandardile.

Eesmärk

Koolituse läbinul on ajakohastatud teadmised ja oskused vastavalt päästemeeskonnajuhi 5. taseme kutsestandardile.

Sihtgrupp
Meeskonnavanemad, rühmapealikud
Õpiväljundid

1. Informatsiooni kogumise tegevus: Teenistuja kogub infot sündmuse kohta raadio teel, luure käigus, küsitleb inimesi, uurib sündmusega seotud dokumente ja juhiseid.
2. Info sündmusest: Teenistuja tuvastab sündmuse liigi, suuruse ja keerukuse ning määratleb sündmuse lahendamiseks vajalikud ressursid.
3. Situatsiooniteadlikkuse tulemuslikkus: Teenistuja analüüsib sündmuse olustikku ja prognoosib selle võimalikku kulgu.
4. Otsustamine: Teenistuja kasutab erinevaid otsustamise strateegiaid ning põhjendab strateegia valikuid sündmuste lahendamisel.
5. Plaan: Teenistuja loob päästesündmuse lahendamiseks eesmärgistatud plaani, mis sisaldab endas asjakohast sündmuse lahendamise strateegiat ja taktikat.
6. Suhtlemine: Teenistuja analüüsib enda suhtlemisviise ja liine ning nende efektiivsust.
7. Sündmuskoha haldamine: Teenistuja juhib päästesündmuse lahendamist andes ülesandeid meeskonnale ja teistele kaastatud
ressurssidele ning inimestele, luues sündmusele isikliku juhtimisvõimekuse ja sündmust arvestava juhtimisstruktuuri.
8. Ülevaade: Teenistujal on ülevaade sündmuse arengust ja päästetegevuste efektiivsusest.

Sisu

Ajakriitilistes situatsioonides juhtimistegevuste hindamine SPAR mudeli alusel, mis sisaldab otsuste vastuvõtmist, kasutades selleks erinevaid otsustamise strateegiaid. Dünaamilise riskihinnangu andmine ja suhtlusviiside ning -liinide rakendamine ja efektiivse kommunikatsiooni kasutamine operatiivtöö juhtimisel. Päästeressursside piisavuse määratlemine, organisatsiooni protseduuri reeglite tundmine ja kasutamine elulistes olukordades. Sündmuse lahendamisel oma otsuste ja plaani elluviimise tulemuslikkusele hinnangu andmine.

Maht
26 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.