Ettevalmistus tolliagendi eksamiks

Koolitusel osaleja saab vajalikud teadmised tolliagendi eksami sooritamiseks ning tolliagendina töötamiseks.

Eesmärk

Koolitusel osalejal on vajalikud teadmised tolliagendi eksami sooritamiseks ning tolliagendina töötamiseks.

Sihtgrupp
Isikud, kes soovivad tolliagendi eksamit sooritada või töötada tolliagendina.
Õpiväljundid
Koolituse tulemusena õppija:

 • teab tolliseadustiku põhimõisteid;
 • selgitab tolliagentuuri olemust;
 • identifitseerib tariifseid ja mittetariifseid meetmeid tollitariifistikus;
 • klassifitseerib kaupu identifitseerides kauba päritolu;
 • valmistab ette ajutise impordi ja ladustamise ning transiidi tagatisi;
 • määrab ja arvutab tolliväärtuse sisenemise ülddeklaratsiooni koostamiseks NCTS-s;
 • teades tarneklausleid teostab väikesaadetiste ja postisaadetiste tollivormistust. 
Sisu
Koolituse teemad:

 • Õiguslikud alused. Kauba sisenemine- transiit.
 • Volitatud ettevõtja. Sisenemisdeklaratsioon, tolliladustamine, eksport.
 • Aktsiisid, eriload.
 • Import, tariifsed ja mittetariifsed meetmed.
 • Kaupade klassifitseerimine, päritolu.
 • Strateegilised kaubad.
 • Tarneklauslid ja tolliväärtus.
 • Väikesaadetised ja postisaadetised, ümberasujad.
 • Praktika ja proovieksam.

Õppemeetodid: Auditoorne loeng praktiliste näidetega, praktiliste ülesannete lahendamine ja rühmatöö, arvutipõhine praktika, proovieksam.

Maht
88 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.