Uudised

Euroopa Komisjon avas Sisejulgeolekufondi taotlusvooru

Foto

Euroopa Komisjon avas Sisejulgeolekufondi taotlusvooru „Innovaatiliste tehnoloogiate/meetodite testimine, valideerimine, piloteerimine ja kasutamine“, mille ese on avaliku ruumi ja massikogunemiste kaitsmine ning oodatud on projektid eelkõige liikmesriikide konsortsiumidelt (kuid projekti võib esitada ka liikmesriik eraldi).

Liikmesriiki või liikmesriikide konsortsiumi kutsutakse käsitlema järgmisi küsimusi:

- avalike ruumide kaitsmine terrorirünnakute ohu eest,

- toetus selliste uuenduste kasutuselevõtule nagu uued teadmised, tehnoloogiad ja meetodid avaliku ruumi kaitse valdkonnas.

Kavandatav projekt võib sisaldada järgmisi tegevusi: testimine, valideerimine ja/või täiendav testimine tegelikus keskkonnas; hanked; paigaldamine ja integreerimine olemasolevatesse süsteemidesse; uute tehnoloogiate kasutuselevõtt ja praktiline koolitus.

Selle meetme eesmärk on eelkõige toetada, katsetada, valideerida, kasutusele võtta ja/või edastada teistele liikmesriikidele uusi tehnoloogiaid ja meetodeid, mis tulenevad liidu rahastatavatest teadusprojektidest, mis käsitlevad avaliku ruumi kaitset, massilise kogunemise turvalisust jne.

Projekt ei tohi sisaldada teadus- ja arendustegevuse läbiviimist, vaid peaks pigem toetama varasemate teadusuuringute uuenduslike lahenduste kasutuselevõttu ja kasutamist.

Taotlusvooru eelarve on 3 mln eurot ja minimaalne küsitav toetus on 300 000 eurot (millele lisandub 10-25% kaasfinantseeringut).

Taotluste esitamise tähtaeg on 15.05.2022 ja EK-lt saab täpsustusi küsida kuni 23.04.2022.  See, kas projekti rahastatakse, selgub juulis 2022. Kui Eestist esitatud taotlus osutub valituks, tuleb muuta Sisejulgeolekufondi rakenduskava ning rakenduskava maht suureneb projekti mahu võrra.

Kuna Eesti ei ole Sisejulgeolekufondi rakenduskavas ette näinud meedet „Specific action Innovation PPS“, on kulud abikõlblikud hetkest, mil Sisejulgeolekufondi rakenduskava muudatus EK-le esitatakse. Tegevused peavad olema lõpetatud 31.12.2025.

Lisainfo: Renata Lukk, renata.lukk [at] sisekaitse.ee