Uudised

Finantskolledži Toimetised nr 1/2021 (4)

Foto

Ilmus FK Toimetiste uus number, mis sisaldab Maret Güldenkohi artiklit „Kauba ja kaubaga kaasneva maksukohustise kirjendamine raamatupidamisarvestuses“.

Artiklis kirjeldatakse ja selgitatakse Eesti raamatupidamiskohustuslase raamatupidamisarvestuses kauba ja kaubaga kaasneva maksukohustise kirjendamise põhimõtteid näidete põhjal.

Täpsemalt antakse ülevaade kauba ja kaubaga kaasneva või kaasneda võivate maksukohustiste olemusest ning käsitletakse kauba ostuga seotud majandustehinguid riigi- ja liidusiseselt ja impordil ning majandustehingute kirjendamiseks algdokumentidele kehtestatud nõudeid. Paremaks arusaamaks esitatakse illustratiivseid kauba arvele võtmise lausendite näiteid ja konkreetseid näiteid maksukohustuslase (sh mittekäibemaksukohustuslase) kaubaga seotud majandustehingute kirjendamiseks.

Artikkel põhineb vaid raamatupidamisarvestuse õiguslikel käsitlustel ega sisalda teemakohaste teoreetiliste allikate analüüsi.

 

Kättesaadav PDF-ina Digiriiulist: https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2786

või sirvitavalt ISSUU-st: https://issuu.com/sisekaitseakadeemia/docs/2021_05_fk_toimetised_4_a4