Uudised

Frontexi magistriõpe esimest korda e-keskkonnas

Õpe e-keskkonnas

Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituut rakendab käesoleval nädalal Frontexi magistriõppe 7. moodulit “Euroopa piirijulgeoleku globaalne kontekst” koostöös Mykolas Romerise Ülikooli ja Frontexiga. Kuna eriolukord Euroopa riikides muutis traditsiooniliste õpetamismeetodite rakendamise võimatuks, otsustati, et moodul toimub esimest korda e-keskkonnas.

Igapäevaselt kuulavad loenguid õppurid InterpolistEuropolistEuroopa KomisjonistFrontexistSoomestHorvaatiastSaksamaaltKreekastItaaliastLätistLeedustHollandistNorrastRumeeniastHispaaniast ja Aleksandr Lind PPA-st.

Selline õpetamismeetod on väljakutse nii õppuritele kui õpetajatele, kuna silmside auditooriumiga ja klassis liikumise võimalus puuduvad. Vaatamata nendele väljakutsetele sujuvad loengud, rühmatööd ja arutelud tulemuslikult. Eelduseks on õppurite varasem suhtlemine kontaktõppe nädalate jooksul eelmise 6 mooduli jooksul alates 2019. aasta oktoobrist. Moodul keskendub teemadele, kuidas ränne mõjutab Euroopa piiri julgeolekut, millised üleilmsed (nt COVID-19 pandeemia) ja piirkondlikud (nt 2015. aasta rändekriis) mõjutavad piirijulgeolekut. Samuti käsitletakse seadusliku ja ebaseadusliku rände trende EL ning selle lähipiirkonnas, aga ka rahvusvahelise terrorismi mõju Euroopa piirijulgeolekule.

SKA-d toetab mooduli rakendamisel meie kauaaegne koostööpartner Eva-Maria Asari. Neljapäeval, 30. aprillil peab SJI juht Erkki Koort loengu teemal “Rahvusvaheline terrorism”. Mooduli teised lektorid tulevad Leedust, Sloveeniast (ICMPD) ja Rumeeniast (Frontex).

Frontexi magistriõppe 8. moodul “Strateegiline riskianalüüs Euroopa Integreeritud Piirihalduses” toimub mai viimasel nädalal, samuti e-õppena. SJI toetab mooduli rakendamist ning peab loengu teemal “Riskianalüüs, luure ja Euroopa Integreeritud Piirihaldus”.

Frontexi Magistriõppe loenguid saavad kuulata üksnes Frontexi magistriõppe õppurid.