Hädaolukorra lahendamise plaani koostamine

Koolituse läbinul on baasteadmised hädaolukorra lahendamise plaani koostamisest.

Eesmärk

Koolituse läbinul on baasteadmised hädaolukorra lahendamise plaani koostamisest.

Sihtgrupp
Hädaolukorra lahendamise plaani koostamise eest vastutavad isikud hädaolukorra lahendamist juhtivatest ja elutähtsa teenuse toimepidevust korraldavatest asutusest. Hädaolukorra lahendamise plaani koostamist nõustavad isikud.
Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppija:

 • teab hädaolukorra lahendamise plaani koostamise eesmärki, põhimõtteid ja õiguslikku alust;
 • mõistab HOLP koostamise üldiseid aluseid;
 • rakendab HOLP koostamise juhendit.

Sisu
 • Hädaolukorra lahendamise plaani (HOLP) õiguslikud alused ja juhendid. HOLP koostöökokkulepete tüübid;
 • HOLP ajalugu ning eesmärgid läbi aegade;
 • planeerimise põhimõtted;
 • HOLP planeerimine, ajakava, koostöö;
 • HOLP koostamise üldised alused;
 • HOLP sisu;
 • HOLP kooskõlastamine, kinnitamine ja uuendamine;
 • HOLP kontrollimine ja kasutamise õppustel, hädaolukorra lahendamisel;
 • praktilised harjutused.

Õppemeetodid: Auditoorne loeng ja praktilised harjutused.

Maht
8 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.