Hädaolukorra lahendamise struktuuri juhtivkoosseisu koolitus

Koolitus annab teadmisi kriisimeeskonnale olukorrateadlikkuse kujundamisest, asutuse vastutusala staabi või kriisimeeskonna töökorraldusest ja juhtimisest ning hädaolukorra lahendamise eesmärgist.

Eesmärk

Koolituse läbinul on teadmised olukorrateadlikkuse kujundamisest, asutuse vastutusala staabi või kriisimeeskonna töökorraldusest ja juhtimisest ning hädaolukorra lahendamise eesmärgist.

Sihtgrupp
Asutuse kriisimeeskond
Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • mõistab üldist kriisiaja töökorraldust ja planeerimist, juhtimist, staapide moodustamise eesmärki, ülesandeid ja töökorraldust ning töökeskkonna tagamise nõudeid;
 • teab tsiviilkriiside lahendamisel kasutatavate eesmärgipüstituse ja otsustusprotsesside põhialuseid;
 • kasutab olukorrateadlikkuse kontseptsiooni lähtuvalt oma asutue kriisistsenaariumitest;
 • rakendab meeskonnatöö põhialuseid kriisimeeskonnad lähtuvalt JESIP metoodikast;
 • lahendab kriisistsenaariumi käigus keerukaid probleeme, otsustab ning dokumenteerib otsuseid.
Sisu

Loeng

 • Kriisiaja töökorraldus, planeerimine ja juhtimine;
 • juhtimissüsteemid, juhtimistasandid ja juhtimisstruktuurid;
 • staabi moodustamise eesmärk, ülesanded ja töökorraldus;
 • staabi töökeskkond ning selle alternatiivid;
 • erikorrad ning nende rakendamine;
 • otsuse vastuvõtmise mudelid ja strateegiad;
 • briifingud;
 • olukorrateadlikus;
 • JESIP põhiprintsiibid, situatsioonipilt ja ühised otsused.

Praktilised harjutused lauaõppuse (TTX) formaadis

 • Kriisistsenaariumite lahendamine;
 • Tagasiside.

Õppemeetodid: auditoorne loeng, praktilised harjutused lauaõppuse formaadis, arutelu.

Maht
6 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.