Hädaolukorra riskianalüüsi koostamine

Koolituse eesmärk on anda baasteadmised hädaolukorra riskianalüüsi koostamisest.

Eesmärk

Koolituse läbinul on baasteadmised hädaolukorra riskianalüüsi koostamisest.

Sihtgrupp
Hädaolukorra riskianalüüsi koostamist juhtivate ja kaasatud asutuste riskianalüüsi eksperdid.
Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • teab hädaolukorra riskianalüüsi koostamise eesmärki, protsessi ja õiguslikku regulatsiooni;
 • kavandab oma tegevusvaldkonnas halvima tõenäolise sündmuse lühistsenaariumi;
 • rakendab hädaolukorra riskianalüüsi metoodikat koostatud stsenaariumi tõenäoususe ja tagajärgede hindamisel;
 • teab võimeanalüüsi eesmärki, valdkondi ja analüüsitavaid võimeid ning riskiankeedi eesmärki ja ülesehitust;
 • kavandab ennetavad ja tagajärgi leevendav meetmed ning tegevused kriitiliste võimelünkade lahendamiseks.


Sisu
 • Riskianalüüsi eesmärk ja õiguslik alus;
 • Riskianalüüsi mõisted, riskijuhtimise standardid;
 • Riskianalüüsi meetodid;
 • Riskianalüüsi protsess;
 • Üldosa, analüüsiosa;
 • Stsenaariumite koostamine;
 • Tõenäosuse hindamine;
 • Tagajärgede hindamine;
 • Riskiklass ja -maatriks;
 • Võimeanalüüs;
 • Riskianalüüsi järeldused, riskimaandamise meetmed;
 • Riskiankeet;
 • Riskianalüüsi rakendamine.

Õppemeetodid: auditoorne loeng, praktilised harjutused, arutelu.

Maht
8 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.