Hädaolukorraks valmistumine ja lahendamine

Koolituse läbinul on baasteadmised hädaolukorra lahendamise põhimõtetest, oma asutuse ettevalmistamisest hädaolukorraks, hädaolukorra juhtimise korraldamisest ning teadmised asutuse vastutusala staabi või kriisimeeskonna töökorraldusest ja juhtimises.

Eesmärk

Koolituse läbinul on baasteadmised, kuidas valmistuda hädaolukorraks ning kuidas seda lahendada.

Sihtgrupp
Ministeeriumite ja ametite ametnikud, HO lahendamised osalevate asutuste ja elutähtsat teenust korraldavate asutuste juhtivad ning valdkonna eest vastutavad isikud.
Õpiväljundid
Koolituse tulemusel õppija:
 • teab kriisireguleerimise põhimõtteid, õiguslikke aluseid, erikordasid ning tänase päeva väljakutseid;
 • teab kriisikommunikatsiooni väljakutseid ja elutähtsate teenuste toimepidevust;
 • teab juhtimistasandeid, -struktuure ja kriisijuhtimise korraldust;
 • teab kriisireguleerimisõppuse korraldamise käiku;
 • teab riigikaitse käsitlust, psühholoogilise kaitse korraldust ja julgeolekuohte.
Sisu
 • Kriisireguleerimise üldised ja õiguslikud alused, kriisireguleerimise tänasepäeva väljakutsed;
 • erikorrad ja nende rakendamine;
 • hädaolukorraks valmistumine;
 • juhtimistasandid, juhtimisstruktuurid ja kriisijuhtimise korraldus;
 • staabi moodustamise eesmärk, ülesanded ja töökorraldus;
 • kriisikommunikatsiooni väljakutsed;
 • elutähtsate teenuste toimepidevuse ning hübriidiohtudega seotud probleemid;
 • hierarhiline- ja võrgustikupõhine juhtimine;
 • kriisireguleerimisõppused;
 • riigikaitse laia käsitlus;
 • psühholoogiline kaitse;
 • julgeolekuohud.

Õppemeetodid: teoreetiline loeng, arutelu.

Maht
6 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.