Uudised

Ida-Virumaa stipendiumi pälvisid Helianora Arusoo ja Jelizaveta Fomitšova

Foto

Sisekaitseakadeemia stipendiumikomisjon otsustas sel aastal traditsioonilise Ida-Virumaa stipendiumiga toetada päästeteenistuse eriala esimese kursuse õpilast Helianora Arusood ning korrektsiooni eriala teise kursuse õpilast Jelizaveta Fomitšovat.

Komisjon otsustas ühehäälselt määrata esmakursuslaste arvestuses Ida-Virumaa stipendium päästeteenistuse eriala 1. kursuse üliõpilasele Helianora Arusoole, kelle sisseastumispunktide koondsumma oli 47 punkti, sh kutsesobivuse vestluse eest saadud punkte 46. Häälteenamusega otsustas komisjon määrata 2. ja 3. kursuse arvestuses Ida-Virumaa stipendium korrektsiooni eriala 2. kursuse üliõpilasele Jelizaveta Fomitšovale, kelle keskmine hinne on 4,36.

Narvast pärit Helianora Arusoo sõnas, et päästeteenistuse vastu on tal huvi juba ammu. „Tulin Sisekaitseakadeemiasse päästeteenistuse erialale õppima, sest minu eesmärk on aidata inimesi ja ühiskonda. Ma tahan aidata inimesi, kes Ida-Virumaal abi vajavad. Olen sündinud ja elanud terve elu piirilinnas Narvas, mis on tõesti imeilus linn. Tahan peale õpinguid asuda kodulinna tööle, et siin oleks parem ja turvalisem elada,“ ütles Arusoo

Lisaks on Helianora aktiivne, kohusetundlik, aus, abivalmis, põhjalik ja tubli meeskonnamängija. Helianora on lisaks kõigele veel ka sportlik. Ta on tegelenud 13 aastat ujumisega ning 6 aastat jooksmisega. Aastast 2012 on Helianora osa võtnud päästeala noorteringi tegemisest, osalenud paljudel võistlustel ja sündmustel. Eelmisel aastal sai ta aga vabatahtlikuks päästjaks.   

Korrektsiooni eriala õppiv Jelizaveta Fomitšova on samuti pärit Narvast. Jelizavetal on oma kodukandist kindel nägemus. „Minu peas on juba mitmeid aastaid küpsenud nägemus. Nägemus minu kodukandist, kui kohast, kuhu inimesed tahavad tulla elama, õppima, töötama või lihtsalt puhkama. Kohast, mis oleks pärliks mitte ainult kodumaises mastaabis, vaid ka üleeuroopaliselt. Sellised visioonid ei omanda füüsilist mõõdet üleöö ja vajavad rohkelt panustamist, rasket tööd ja ümbruskonna kriitilist analüüsi. Kindlasti mitte väikest rolli sellistes asjades mängib turvalisus. Ning just nimelt turvalisus on see, millesse ma saan panustada, aidates kaasa enda regiooni veel kiiremale arengule. Olgu see siis minu vabatahtliku panus Kaitseliidus või abipolitseinikuna, kuid peamiselt siiski läbi enda erialase töö justiitsstruktuurides,“ sõnas Jelizaveta.

Möödunud suvel sai ta väärtusliku kogemuse töötades valvurina Viru Vanglas. „Nähes kuidas juba valvuri positsioonilt saab mõjutada kinnipeetavate mõttesuundumust positiivses suunas, usun et kontaktisikuna on see potentsiaal veel suurem,“ märkis Fomitšova. „Ma usun, et läbi enda panuse ja pingutuse oma kodukandi heaolu tagamises, läbi minu valitud eriala, suudab Ida-Virumaa ka tulevikus hoida Eesti kõige kiiremini areneva piirkonna tiitlit. Sest ükskõiksus on allakäigutrepi esimene aste ja seda sammu ei saa me endale seal piirkonnas lubada," ütles Jelizaveta kindlameelselt.​​​​​​​

Stipendiumi määramisel võeti aluseks kandidaadi sisseastumispunktid või keskmine hinne, aktiivsus ning motivatsiooni Sisekaitseakadeemias õppimiseks ja edasiseks töötamiseks valitud erialal Ida-Virumaal. Stipendiumi suurus on 1300 eurot, millest kummaski semestris makstakse välja 650 eurot. Ida-Virumaa stipendium määratakse igal aastal kahele õppurile: ühele sisseastujale ja ühele juba õppivale kadetile.

Stipendiumi asutamise eesmärgiks on varasemate silmapaistvate õpitulemustega Ida-Virumaalt pärit noorte motiveerimine Sisekaitseakadeemias õppimiseks ja hilisemaks tööleasumiseks kodukandis. Motiveerivat toetust on välja makstud alates 2011. aastast. Taotlusi on esitanud kõikide kolledžite õppurid.