Uudised

Ilmunud on aruanne „Lapsed rändes“

Foto

Kuidas tagavad EL liikmesriigid rändavate laste õiguste kaitse ja millised on eri riikide meetmed laste eestkoste, majutuse, täiskasvanuikka jõudmise ja mitmete teiste küsimuste osas? Sellele annab vastuse Euroopa Rändevõrgustiku värskelt valminud aruanne rändavatest lastest, mis käsitleb EL liikmesriikides ja Norras 2019. aastal kehtinud seadusandlust, poliitikat ja praktikaid.

Aruanne on kättesaadav EMN Eesti kodulehelt.