Uudised

Ilmunud on ingliskeelne tõlge ülevaatele ''Baltikumi julgeolekupoliitika dokumentide võrdlus''

Foto

Diana Marnoti koostatud ülevaates on kategooriate kaupa välja toodud Eesti, Läti ja Leedu riiklikud julgeolekut mõjutavad tegevussuunad ja ohtude maandamismeetmed. Ilmunud on ingliskeelne tõlge Marnoti koostatud ülevaatest. 

Ingliskeelse ülevaate leiab siit: https://bit.ly/2FaKQ9M

Tutvu eestikeelse ülevaatega lähemalt siin: https://bit.ly/322kj68

Ülevaates on temaatilise analüüsi abil uuritud kolme Balti riigi julgeolekupoliitika strateegilisi dokumente: „Eesti julgeolekupoliitika alused” (2004, 2010, 2017), „Läti riiklik julgeoleku kontseptsioon” (2008, 2019)1 ja „Leedu riiklik julgeolekustrateegia” (2002, 2012, 2017)2. Kuigi julgeolekuga seotud dokumente on igal riigil veelgi, valiti eelnimetatud dokumendid põhjusel, et käsitletud teemavaldkonnad oleksid võimalikult sarnastel alustel kirjeldatud. Valimi tingis ka inglise keeles kättesaadavate dokumentide olemasolu. Võrdluse ajapiirid määras 2001. aasta New Yorgi kaksiktornide ründamine, mis muutis ülemaailmset julgeolekukeskkonda.