Uudised

Ilmunud raport analüüsib Venemaa infomõjutustegevust Balti riikides COVID-19 puhangu ajal

Foto

Ilmunud on raport „Hirmu ja paanika motiiv Venemaa Balti riikidele suunatud COVID-19-aegses mõjutustegevuses’’.

Koroonaviirusest (SARS-CoV-2) tekkinud haigus COVID-19 puhkes 2019. aasta lõpus Hiina Rahvavabariigis ning vallutas laviinina suurema osa planeedist 2020. aasta alguses. Viiruse laialdane levik on toonud uusi probleeme rahvusvahelistes suhetes ja mõjutanud käitumist pandeemiaga kaasnenud kriisi ajal. Ilmununud raporti eesmärk on analüüsida Venemaa Föderatsiooni infomõjutustegevust Balti riikides 2020. aasta märtsis, aprillis ja mai esimeses pooles. Uuritakse, kas ja kuidas on Venemaa väljaanded kasutanud hirmu motiivi inforünnakutes Balti riikide ja laiemalt läänemaailma vastu seoses koroonakriisi ja sellevastaste meetmetega.

Käesolevas raportis toovad autorid välja, et Kremlist lähtuv infomõjutustegevus Balti riikides üritas uuritaval perioodil luua ja levitada hirmu ja paanika tekitamisele osutavaid motiive, millega sai tekitada usaldamatust Balti riikide valitsuste, nende rahvuslikult meelestatud elanikkonna ning ühiskondlike organisatsioonide vastu. Samal ajal seati kahtluse alla Euroopa Liidu kui lääne liberaalse demokraatia põhimõtetest lähtuva institutsiooni usaldusväärsus. Venemaa Föderatsiooni meediaväljaannete Baltimaade vastu suunatud infomõjutustegevus SARS-CoV-2 leviku ajal kasutas narratiive, mis üritasid lõhkuda Euroopa Liidu terviklikkust, tekitada kahtlust Balti riikide võimes kriisiga edukalt toime tulla ning veenda lugejat seal levivates russofoobsetes meeleoludes. Eesmärgi saavutamiseks püüti sihtauditooriumi veenda, et Baltimaad on majanduslikult nõrgad, sõltuvad lääne abist ja koroonakriisi ajal on nende majandus sattunud katastroofilisse seisundisse, kuid nõrgenenud Euroopa Liit ei ole huvitatud ega suuteline neid aitama.

Raporti autorid on Holger Mölder ja Vladimir Sazonov.

Raport: https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2534