Uudised

Ilmus mõttepaber hübriidsõdadest ja -ohtudest

Foto

Ilmunud on Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi teaduri Vladimir Sazonovi koostatud mõttepaber „Hübriidsõjad ja hübriidsed ohud: Kas nende kaardistamiseks oleks vaja andmebaasi?“.

Marylandi ülikooli (USA) juures loodud Global Terrorism Database (GDT) sisaldab teavet riigisiseste ja rahvusvaheliste terrorirünnakute kohta terves maailmas ajavahemikul 1970 – 2019. Andmebaas käsitleb rohkem kui 200 000 juhtumit ja annab hea, kuid mitte ammendava ülevaate terroriaktidest (University of Maryland, 2021). Sellest andmebaasist võib leida vajalikku teavet enamiku terrorijuhtumite kohta, mis on leidnud aset viimase 50 aasta jooksul. Sisejulgeoleku instituudi teaduri Vladimir Sazonovi koostatud mõttepaber arutleb selle üle, kas sarnane hübriidsõdu ja hübriidseid ohte kaardistav andmebaas oleks asjakohane, kas see võiks asuda Eestis ja kas seda võiks hallata näiteks Sisekaitseakadeemias asuv sisejulgeoleku instituut, kus tegeletakse julgeolekuküsimustega (sh uuritakse hübriidsõda, terrorismi, infosõda, radikaliseerumist jne).