Uudised

Ilmus uus kodakondsus- ja rändepoliitika aastaraport

Foto

Novembris valmis EMN Eesti kodakondsus- ja rändepoliitika aastaraport. Raport annab ülevaate 2020. aasta olulisematest arengutest rände- ja varjupaigavaldkonnas Eestis ja Euroopa Liidus. 2020. aasta tõi kaasa piiriülese liikumise koguarvude languse kõikjal maailmas ning jättis sügava jälje rahvusvahelisele rändele. Rahvusvaheline reisimine ja rändamine on viimastel kümnenditel näidanud pidevat kasvutrendi ning kõikide prognooside kohaselt võib eeldada, et piiriülene liikumine hakkab esimesel võimalusel kiiresti taastuma, kuid samas on pandeemia mõjud rändepoliitikatele ja praktikatele suure tõenäosusega pikaajalised. Kui 2000ndate alguses aset leidnud 11. septembri terrorirünnakud USAs ja terrorismivastane sõda kutsusid esile sisserände laialdase julgeolekustamise, mille mõjud üleilmsetele rändevoogudele (sh pagulasvoogudele) ja rändehaldusele on tuntavad tänaseni, siis COVID-19 pandeemia tulemusena võime näha juba täna, et fookusesse on liikumas piiride bioturvalisuse ning rahvatervise tagamine.

 

Tutvu värske aastaraportiga SIIN.

Aastaraporti tutvustusüritus on järelevaadatav SIIN.