Isikuandmete kaitse üldpõhimõtted ja lähiaja muutused

Koolituselt saadakse teadmised, kuidas rakendada oma töös isikuandmete kaitseks seadusest tulenevaid üldpõhimõtteid ja arvestada lähitulevikus muutuvate reeglitega.

Eesmärk

Koolituse tulemusel rakendab osaleja oma töös isikuandmete kaitseks seadusest tulenevaid üldpõhimõtteid ja arvestab lähitulevikus muutuvate reeglitega.

Sihtgrupp
Andmekaitsealaseid ülesandeid täitvad riigi- ja KOV töötajad ning ametnikud.
Õpiväljundid

Koolituse läbinu

  • rakendab oma töös isikuandmete töötlemise põhimõtteid;
  • selgitab avaliku sektori asutuse erisusi andmete töötlemisel;
  • arvestab oma töös olulisemate uuendustega EL andmekaitsemääruse jõustumisel.


Sisu
  • Isikuandmete töötlemise põhimõtted ja levinumad vead isikuandmete töötlemises
  • Asutusespetsiifilised probleemilahendused
  • Praktilised näited isikuandmete kaitse alaste kaasuste lahendamiseks

Õppemeetodid: Loeng, diskussioon, eluliste juhtumite analüüs

Maht
5 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.