Kontaktid

Jan Pulk
süüteomenetluse õppetool
lektor
447 6747
Jan.Pulk [at] sisekaitse.ee
, Pärnu linn, Kooli tee 12, 86602
Ametijuhend