Kontaktid

Jan Pulk
süüteomenetluse õppetool
lektor
jan.pulk [at] sisekaitse.ee
, Pärnu linn, Kooli tee 12, 86602
Ametijuhend