Uudised

Jõhvi Gümnaasium akadeemial külas

Foto

03. juunil oli Jõhvi Gümnaasiumi sisekaitseõppe õpilastel käes kauaoodatud õppekäik meie Narva õppekeskusesse. Kahjuks oleme õppekäiku pidanud mitmeid kordi edasi lükkama seoses COVID-19 viiruse levikuga ja õppetöögi on toimunud distantsilt läbi kaamerasilma või e-kanalite kaudu. Jõudes Narva õppehoone parklasse, avanes õppekäigul osalejaile ilus vaatepilt Eesti uusimaile puittehnoloogial ehitatud hoonele. Peale ringkäiku õppekeskuses, palusime õpilastel kirja panna oma mõtteid, kuidas võiks Sisekaitseakadeemia olla rahvale veelgi lähemal ja kohalikule kogukonnale kasulikum. Toon välja viis kõige huvitavamat ettepanekut:

- parandada olukorda, et noored ei lahkuks Ida-Virumaalt

- anda võimalust luua uusi tutvusi huvitavate inimestega, leida sõpru läbi õppetegevuse

- pakkuda võimalust õppida üks päev kadettidega koos

- korraldada õppehoones üritusi, võistlusi ja kursusi gümnaasiumiõpilastele

- pakkuda mõnusat atmosfääri noortele õppetegevuses

Tagasiside koondiks võime öelda, et saime juurde palju ägedaid mõtteid, millega saaksime edasi minna ja arendada reaalsuseks. Tagasi Jõhvi jõudes olid õpilased küll väljasõidust ja kuumast ilmast väsinud, kuid siiski väga rahulolevad, et nägid ning avastasid midagi uut.