Juhendajale

Hea juhendaja!

Praktika erinevates sisejulgeoleku asutustes on loodud selleks, et omandatud teadmisi kinnistada ja õppurite üldist sooritust nii koolis kui ka hilisemas tööelus parandada. Selleks, et praktikad oleksid tulemuslikud, on väga oluline, et praktika juhendaja ja praktikandi vaheline koostöö on väga hea. Üksteise toetamine, omavaheline suhtlus ja arutelu tagavad selle, et tulevane töötaja ja kolleeg oskab töökeskkonnas vigu vältida, olla efektiivne ja enesekindel. Lisaks on praktika juhendajal võimalus praktikandilt õppida.

Praktika juhendajate ja praktikantide tulemuslik koostöö tagab sisejulgeoleku valdkonna erialade tulevaste töötajate professionaalsuse ja väga hea toimetuleku reaalses töökeskkonnas.

Volodymyr Kostiak
Viru Vangla praktikate koordinaator


 

Praktikajuhendajate roll ja vastutus
 

 

Praktikanti juhendades lähtu järgnevast:

 • Tutvusta ametis/organisatsioonis kehtivaid reegleid ja head tava
 • Suurenda praktikandi teadlikkust ohutust töökeskkonna kasutamisest
 • Teadlikusta õppija ajakasutust
 • Suuna õppijat mõtestama oma tegevusi tööülesannate täitmisel
 • Julgusta õppijat küsima küsimusi ja otsima vastuseid
 • Ole igas olukorras toetav ja sõbralik
 • Anna õppijale vahetut ja kokkuvõtlikku tagasiside
 • Ole eeskujuks väärtuste kujundamisel ja oskuste arendamisel

 

Soovitused juhendajale
 • Eeldamine on „ämbrite ema“ - ära eelda, ära oleta.
 • Avatud mõtlemine, mõtle „kastist välja". Raamidesse surumine pärsib arengut.
 • Ole toetav, mõistev, julgustav ja kuula.
 • Külma närvi ja rahulikkust.
 • Igal teol on tagajärg.
 • Vaatle praktikanti – näe iseennast oma plusside ja miinustega. Meenuta, et olid ise kunagi praktikant.
 • Ole eelarvamuste vaba.
 • Praktikant võib sind üllatada. 
 • Tagasiside on tähtis, julge seda anda ja oska vastu võtta. Oluline on konstruktiivne tagasiside.
 • Delegeeri praktikandile ülesanded koos vastutusega.
 • Sisulise koostöö alus on usaldus.
 • Ole praktikandile eeskujuks.
 • Motiveeriv tagasiside toetab arengut.