Meelespea

Hea praktikajuhendaja häälestab end enne praktikat praktika lainele.

Praktika ajal:

 • Koordineerib praktikat terve praktika aja.
 • Tutvub koos praktikandiga praktika eesmärgiga, praktikajuhendiga ning muude dokumentidega, mis on praktika läbimiseks vajalikud.
 • Sõlmib praktikandiga ja enda vahel kokkulepped, mis on olulised eduka praktika sooritamiseks. Näiteks praktikale saabumise aeg, kestus, eesmärkide täitmine ja ootused üksteisele.
 • Tutvustab praktikandile töösisekorraeeskirju ja reegleid ning muid vajalikke dokumente, mis puudutavad praktika keskkonda.
 • Soovib õpetada.
 • Suunab praktikanti.
 • Vastab küsimusele.
 • Tunneb aeg ajalt huvi kuidas praktikandil läheb.
 • Annab jooksvalt tagasisidet.
 • On toetav ja motiveeriv.
 • Aitab ja abistab.
 • Rakendab praktikanti võimalikult mitmekülgselt, võimalusel suunab ka teistesse üksustesse.

Praktika lõpus

 • Annab praktikandile tagasiside, s.h tööülesannete sooritamisele.
 • Täidab vajalikud dokumendid - näiteks praktikandi hinnanguleht praktika lõpus.
 • Viib läbi lõpuvestluse - annab soovitusi, milliseid oskuste või omaduste arendamisele peaks praktikat tähelepanu pöörama.