Uudised

Kadetid avasid rivistusega uue õppeaasta

Foto

Õppeaasta avaaktuse avas kadettide rivistus Tallinna õppekeskuse lipuväljakul. 2021/2022. õppeaastal alustavad akadeemias õppimist 434 uut tulevast siseturvalisuse valdkonna spetsialisti. Sisekaitseakadeemias alustab kokku õppetööd veidi üle tuhande kadeti.

Aktuse avakõnes tänas õppeprorektor Ingrid Vetka kadette nende erialavaliku eest. „Te olete võtnud vastu otsuse seista hea selle eest, et Eestis oleks turvaline elada, töötada ja pere luua. Sisekaitseakadeemial lasub vastutus toetada teid teie karjäärivalikul, olla teie arengupartneriks,“ sõnas Vetka. „Teie värske pilk on väärtuslik – see märkab, küsib ja otsib võimalusi. Kaasa mõeldes ja rääkides annate oma panuse sellesse, et meie kool areneks ja turvalisus oleks tagatud targalt,“ märkis õppeprorektor.

Siseminister Kristian Jaani pöördus kadettide poole: „Tahan teile, head kadetid, kinnitada, et teid on Eestile ja sisejulgeolekule väga vaja. Ehkki masinad ja tehnoloogia pakuvad uusi võimalusi, kuidas siseturvalisuse tööd lihtsamaks teha, ei hakka tehnika iialgi asendama meie turvatunde jaoks kõige olulisemat – inimest.“

„Sisekaitseakadeemia vilistlasena võin kinnitada, et vajate edukaks teekonnaks õpitahet, eneseusku ja tugevat kannatust, aga ka avatud meelt ja enesesunnioskust,“ sõnas siseminister.

Sisekaitseakadeemia üliõpilasesinduse esimees Aule-Merlin Vihlver rõõmustas taaskohtumise üle. „Rõõm on näha, et oleme kõik puhanud ja elevusest säramas. Loodan, et kogutud energia aitab meil sel õppeaastal jõuda püstitatud eesmärkideni,“ sõnas esimees.

Kadette ja koolipere tervitasid veel ka Politsei- ja Piirivalveameti põhja prefekt Joosep Kaasik, Põhja päästekeskuse juht Marko Rüü, Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela, vanglate asekantsler Priit Kama ja Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäitja Rivo Reitmann.

Avaldusi ootas akadeemia käesoleval aastal üheksale erialale. Kokku laekus põhivastuvõtul 280 õppekohale 1073 avaldust, sh 46 magistriõppesse, 754 rakenduskõrgharidusõppesse ning 273 kutseõppesse. Viimati ületas Sisekaitseakadeemia tuhande avalduse piiri kümme aastat tagasi. Eelmise aastaga võrreldes laekus 142 avaldust rohkem. Kõige populaarsemad olid politsei- ja finantsvaldkonna erialad, kus 369 avaldust esitati politseiteenistuse erialale, 225 avaldust politseiametniku erialale ning 200 avaldust tolli ja maksunduse erialale.