Uudised

Kadi ja Kelly - Päästekolledži vaprad naised!

Foto

Septembrikuus tunnustati Kadi Luht-Kallast Päästeteenistuse hõberistiga ning Kelly Vaabelit Päästeteenistuse medaliga.

Kadi suhtub väga suure pühendumusega oma töösse. Ta teab palju tuleohutuse ja vigastussurmade ennetamise valdkonnast ja jagab oma teadmisi  meeleldi nii õppetöös, lõpu- ja magistritööde juhendamisel kui  erinevate teadus- ja arendusprojektide elluviimisel. Kadi eestvedamisel saab viimast lihvi Sisekaitseakadeemia tulelabor, mis senisest veelgi suuremal määral nii õppe- kui teadustöö võimalusi akadeemias avardab. Kadi on osalenud siseturvalisuse õpetajaraamatu päästeala osa koostamises ja õpetajatele suunatud ohutusõppe projektis. Aktiivselt osaleb ta ka tuleohutusspetsialist tase 5 ja -ekspert tase 6 kutsete andmise protsessis.

Kolleegid on Kadit iseloomustanud nii:

Kadi on suurepärane näide võimekusest ja andekusest, kus „lugematute“ laste (loe: 5) kõrvalt on võimalik teha tööd, kirjutada ja kaitsta doktoritööd, arendada tulelaborit ning juhendada lõputöid. Peale selle, et ta on erialaselt väga tubli on ta ka suurepärane kolleeg, kes toetab, kuulab ja arutleb nii töö alaste kui ka vajadusel isiklikel teemadel.

Kadi on pühendunud ja arengule orienteeritud kolleeg, kes seadnud endale kõrged standardid ning õppejõuna ei lase ka õppuritel „lati“ alt läbi minna. Kadi jaoks ei ole oluline, mis on kirjas ametijuhendis, kui tegevusel on tähendus ja mõju ühiskonnas laiemalt. Ta on võtnud ennetus- ja tuleohutusvaldkonna teemade eestvedamise enda südameasjaks ning tema juba midagi ette võtab, siis on selge, et alla parima ei ole tema jaoks aktsepteeritav lõpptulemus. Inimesena on Kadi mitmekülgne ning huvitav isiksus, kelle toimetusi maakodus on põnev jälgida ning neile kaasa elada. Lisaks on ta suurepärane ema viiele lapsele.

Kadi on tõeline supernaine, kes on nii mitme väikese lapse kõrvalt nii palju jõudnud. Ta on kolleeg, kes alati kaasa mõtleb.

Oma intelligentsuse, põhjaliku taustateadmise, lõputu töökuse, sõbralikkuse ja vastutulelikkusega on ta selline töökaaslane, kelle kõrval võid ennast kindlalt  tunda. Ta on inimene, kes jõuab 24 tunni jooksul uskumatult palju või on tal ööpäevas neid tunde rohkem!

Kadi kaitses äsja Tartu Ülikoolis oma doktoritöö.

Uudist Kadi doktoritöö kohta saab lugeda siit: https://bit.ly/3cINbVF ning kuulata siit: https://bit.ly/2SoPWT3

Doktoritööga saab tutvuda siin: https://bit.ly/2HJphy4 

 

Kelly on panustanud päästeala täienduskoolituste välja töötamisse ja arendamisesse mitmeid aastaid ja teinud enamasti ikka rohkem kui tema ametijuhend seda eeldab või nõuab. Pühendumusega tehtud töö tulemuseks on süsteemne ja kvaliteetne päästeteenistujate täienduskoolitus, mille maht on viimastel aastatel kolmekordistunud. Ka ei piirdu koolitused enam vaid päästekolledži tegevusvaldkonnaga, vaid sageli on need interdistsiplinaarsed. Koostöös Päästeametiga on Kelly Sisekaitseakadeemiasse toonud ja ellu viinud mitmeid välisprojekte, millega on populariseeritud Eesti päästeteenistust, vahendatud Eesti päästeteenistujate teadmisi ja oskusi partnerorganisatsioonidele ning liikmesriikide teenistujatele. Nii päästeala täienduskoolituste kvaliteedi ja mahu tõstmisega kui projektide elluviimisega on Kelly toetanud olulisel määral Päästeameti ja päästekolledži strateegiliste eesmärkide saavutamist. 

Kolleegid on Kellyt iseloomustanud nii:

Kelly on võimekas ja ambitsioonikas isiksus, kes on tulemustele orienteeritud, kliendikeskne ja arendusele suunatud.

Kelly on selge sihiga tulemusele orienteeritud töötaja, kes läheb eesmärgi saavutamiseks vajadusel läbi tule ja vee. Kelly teab täpselt, mida elult tahab ning teeb kõik selleks, et endale seatud eesmärgid saavutada. Oma loomuselt on Kelly särav ja emotsionaalne ning tema kohalolu ruumis ei jää märkamatuks.

Kelly on tegutseja ja ideede generaator, kes utsitab ning innustab kolleege.

Kui oli problem, siis võis kindel olla, et Kellyl on probleemile alati kiire lahendus. Kiire ja tõhus tegutseja, abivalmis, alati olemas, mänguline ja lõbus. Igas seltskonnas hea suhtleja ja meeldejääv isiksus. Kui vaja on ametlik ja kui vaja, siis läheb kaasa ka lollustega. Kellyga ei hakka kunagi igav. Elulisi lugusid, mida pajatada, tal jagub.

 

Sel esmaspäeval saime me kõik Kellylt kirja, millega ta annab teada oma töösuhte lõppemisest akadeemias. Aga nagu ta oma kirjas ise ütleb: „Mul on olnud Sinuga siin vägev aeg, aitäh Sulle!“, ütleme ka meie  – SINU AEG AKADEEMIAS ON OLNUD VÄGEV – AITÄH SULLE, KELLY!