Keemiapääste erivõimekus

Koolituse eesmärk on anda teadmisi päästemeeskonna liikmele, kuidas teostada oskuslikult ja ohutult keemiasukeldumist keemiapääste teenuse teise tegevusvõime vahenditega.

Eesmärk

Koolitusel tulemusel päästevaldkonna töötaja teostab oskuslikult ja ohutult keemiasukeldumist keemiapääste teenuse teise tegevusvõime vahenditega.

Sihtgrupp
Päästeteenistujad
Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppija

 • teab keemiaõnnetusel vaitsevaid ohtusid ja ohutut keemiasukeldumise korraldust;
 • teeb ohutult keemiapäästetöid kasutades selleks nõuetekohaselt põhiauto ja keemiapäästehaagise varustust.
Sisu
 • Ohtlike ainete tähistus;
 • ohtlike ainete ohud;
 • päästetöö keemiasukeldumise juhend;
 • päästejuhised keemiaõnnetusel (PÄKE);
 • keemiaõnnetuse ülesehitus;
 • keemiapäästevarustus;
 • isikukaitsevahendite kasutamine;
 • lekete piiramine, kogumine ja sulgemine;
 • ohtlike ainete kontsentratsiooni mõõtmine;
 • ohtlike ainete ümberpumpamine;
 • kütusetsistrni puurimine;
 • hapete neutraliseerimine;
 • saasteärastus;
 • ohutusnõuded keemiaõnnetusel.

Õppemeetodid: auditoorne loeng ning praktilised harjutused.

Maht
39 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.