Kehalised katsed

Mõnel erialal hinnatakse kandidaatide füüsilist võimekust kehalistel katsetel. Kehalised katsed toimuvad eelkatsetena aprillis ja mais ning pärast sisseastumisavalduse esitamist põhikatsetena juuli alguses. Eelkatsetele on vaja end registreerida, põhikatsetel osalemiseks tuleb esitada sisseastumisavaldus ning märkida selles enda osalemine katsel. Vaata vastuvõtu ajakava.

Kehalised katsed on lävendipõhised. Konkursis püsimiseks peab kandidaat täitma vähemalt lävendi piirnormid kõikidel nõutud aladel. 

Kehalised katsed viiakse läbi järgmistel aladel:

NB! Kehalisi katseid ei pea tegema sisejulgeoleku, tolli ja maksunduse ning päästekorraldaja erialadele kandideerides.

Sisseastumiskatsete alad ja lävendite piirnormid on ühesugused kõigile vanuserühmadele, kuid erialati nõuded pisut erinevad. Kehaliste katsete tulemuse eest võib kandidaat koguda kuni 6 punkti konkursi koondpunktisummale lisaks.

Maksimumpunktid annavad järgmised tulemused:

  • kätekõverdused toenglamangus 2 min jooksul – 40 korda (oluline ka hea tehnika!)
  • istesse tõus 2 min jooksul – 70 korda
  • 1500 m jooks – 5.30 (3000 m jooks – 12.00)

Kogu punktiskaalat näete siit. Vaadake kindlasti üle! Mõnel erialal on läveni nõuded madalamad ja kui treenitus ei ole väga hea, saate neile ikka kandideerida. Samuti on praegu veel piisavalt aega enda kehalise vormi parandamiseks, et katsetel edu saavutada.

Katsetel osalemiseks kandidaatidelt arstitõendit ei nõuta. Kandidaat kinnitab sisseastumiskatsetele registreerudes või sisseastumisavaldust esitades, et on terve ja võtab vastutuse oma tervise eest katsete ajal.

Kehalistele katsetele on kohustuslik kaasa võtta isikut tõendav dokument, näiteks ID kaart, pass või juhiluba.

Lisainfo: epp.jalakas [at] sisekaitse.ee