Kemikaaliohutuse koolitus

Koolituse läbinu omab põhiteadmisi keemilistest ainestest ning ülevaadet sündmuse lahendamisest.

Eesmärk

Koolituse tulemusel on õppijal esmased teadmised enamlevinud ohtlikest ainetest ning ettevõttes toimunud keemiaõnnetuse lahendamisest.

Sihtgrupp
Päästeameti ohutusjärelvalve teenistujad, kes teevad või korraldavad kemikaalseaduse alast järelvalvet.
Õpiväljundid

Koolituse läbinud õppija

  • teab ettevõtetes enim kasutatud ohtlikke aineid ja nende ohtlikke reaktsioone;
  • teab ettevõttes toimunud keemiapääste sündmuse lahendamise põhimõtteid.
Sisu
  • Enamlevinud ohtlikud ained Eestis ja nende ohtlikud reaktsioonid (õppeklassis ja harjutusväljakul);
  • ettevõtte tegevused keemiaõnnetuse lahendamisel (tulekahju, mürgise gaasi leke);
  • ettevõtte ning operatiivteenistuste koostöö keemiaõnnetuse lahendamisel;
  • evakuatsiooni korraldamine, ohualade määramine riski- ja kriisikommunikatsiooni kontekstis.

Õppemeetodid: loeng, rühmatöö, katsed, kaasused virtuaalsimulatsiooni keskkonnas XVR OS.

Maht
8 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.