Kontaktid

rektor
mobile 55593882
Narva õppekeskuse koordinaator
mobile 51948335
nõunik
mobile 5110795
spetsialist
mobile 53840403
vanemspetsialist
mobile 5138295
spordijuht-lektor
mobile 5111286
juhataja
mobile 5124143
arendusjuht
mobile 5234289
analüütik-metoodik
kommunikatsioonispetsialist
mobile 5119341
kirjastaja-projektijuht
mobile 5229359
turundusspetsialist
mobile 5239696
juhataja
mobile 58651526
välissuhete koordinaator
arendusprojektide arendusjuht
mobile 5126353
multimeedia spetsialist
mobile 5248398
haridustehnoloog-projektijuht
mobile 58668766
haridustehnoloog-projektijuht
mobile 5248379
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia juht
mobile 5099685
väliskoostöö projektijuht
mobile 5224748
simulatsioonikeskuse koordinaator
juhataja-lektor
mobile 5266876
professor
phone 55666371
nooremlektor
phone 55666371
mobile 5154878
juhataja-lektor
mobile 53447792
mobile 5269085
vanemõpetaja
mobile 53421842
assistent
mobile 5178935
assistent
mobile 53672315
assistent
mobile 56492771
vanemraamatupidaja
phone 58846316
juhataja
mobile 56627850
finantsanalüütik
phone 58836312
vanemraamatupidaja
phone 58862314
juhtivraamatupidaja
phone 58846316
raamatukoguhoidja
mobile 53305325
raamatukoguhoidja
juhataja
mobile 53303639
mobile 5179023
assistent
mobile 5252790
assistent
mobile 53359223
assistent
mobile 53417688
assistent
mobile 58534120
vanemõpetaja
mobile 5291803
juhataja-lektor
mobile 58839440
sisekaitseõppe õpetaja
mobile 5241358
täiendusõppe projektijuht
mobile 56249999
täiendusõppe juhtivspetsialist
mobile 56902557
täiendusõppe projektijuht
mobile 5188507
täiendusõppe projektijuht
mobile 53269076
täiendusõppe projektijuht
mobile 5511638
assistent
mobile 5144261
assistent
mobile 5208112
nooremlektor
mobile 58347580
assistent
mobile 5173129
mobile 57503736
juhataja-lektor
mobile 5021651
juhataja-assistent
mobile 5243794
peaspetsialist
mobile 5162095
instruktor
mobile 5129863
peaspetsialist
mobile 5052316
mobile 5179208
instruktor
mobile 53014965
tasemeõppe juhtivspetsialist
mobile 5207906
õppekorralduse spetsialist
mobile 53453808
direktori asetäitja
mobile 58876702
peaspetsialist
mobile 5173147
õppekorralduse spetsialist
mobile 5030690
õppekorralduse spetsialist
mobile 53400927
õppekorralduse spetsialist
mobile 58559434
tasemeõppe juhtivspetsialist
mobile 59191241
päästevahendite spetsialist
mobile 5172400
täiendusõppe spetsialist
mobile 5248753
projektijuht
direktor
mobile 5118959
direktori asetäitja
mobile 5153224
mobile 5070545
mobile 53846112
tasemeõppe juhtivspetsialist
mobile 53444717
õppedistsipliini vanemspetsialist
phone 6126835
direktori asetäitja
mobile 5222445
õppekorralduse spetsialist
mobile 53471459
mobile 53576463
õppekorralduse spetsialist
peaspetsialist
mobile 56266737
õigusjuht
mobile 58836306
juhataja asetäitja
mobile 5247558
juhataja
mobile 51987349
dokumendihaldur
mobile 53977305
personalispetsialist
mobile 53976407
dokumendihaldur-juhiabi
mobile 53624644
kutseõpetaja
phone 6126840
kutseõpetaja
phone 6126833
vanemõpetaja
mobile 5048769
vanemõpetaja
mobile 5231378
juhataja-lektor
phone 6126858
kutseõpetaja
phone 6126859
kutseõpetaja
mobile 53413823
majutusadministraator
mobile 55594223
logistik
mobile 53312239
ehitus- ja remonditööline
koristaja
haldusjuht
mobile 53302336
haldusjuht
phone 6126853
haldusjuht
mobile 5058508
tehnik-autojuht
mobile 54531313
õppedistsipliini vanemspetsialist
mobile 5207219
haldusjuht
mobile 53573331
õppedistsipliini vanemspetsialist
mobile 53264747
konverentsikeskuse koordinaator
mobile 58141957
söökla juhataja
mobile 55676170
sidetehnik
mobile 5011061
spordiinstruktor-relvur
mobile 58618832
majutusadministraator
mobile 57702834
majutusadministraator
mobile 54885339
koristaja
juhataja
mobile 53300029
söökla juhataja
phone 6126855
täiendusõppe spetsialist
mobile 5241533
täiendusõppe juhtivspetsialist
mobile 53847762
õppekorralduse spetsialist
phone 53489809
õppekorralduse spetsialist
mobile 5247168
tasemeõppe juhtivspetsialist
mobile 56951951
direktor
mobile 53063068
õppekorralduse spetsialist
mobile 53499731
õppekorralduse spetsialist
tasemeõppe juhtivspetsialist
mobile 56158766
mobile 5141987
mobile 5347 6163
magistriprogrammi juht
phone 58837493
nooremteadur
mobile 58448929
juhataja
mobile 5072133
õppekorralduse spetsialist
mobile 53069431
mobile 58879402
teadustöö koordinaator
phone 5569 1218
õppedistsipliini vanemspetsialist
õppedistsipliini juhtivspetsialist
mobile 53493632
mobile 53411757
täiendusõppe juhtivspetsialist
peaspetsialist
mobile 53429407
direktor
mobile 53429995
spetsialist
mobile 53483403
referent
mobile 5015819
mobile 58877405