Korruptsiooni ennetamine avalikus sektoris

Osaleja tugineb korruptsiooni ennetamise ja eetikaalastele teadmistele tundmaks ära tegelikke ja näilisi tööalaseid huvide konflikti olukordi ning nende lahendamise võimalusi.

Eesmärk

Osaleja tugineb korruptsiooni ennetamise ja eetikaalastele teadmistele tundmaks ära tegelikke ja näilisi tööalaseid huvide konflikti olukordi ning nende lahendamise võimalusi.

Sihtgrupp
Avalik sektor, välja arvatud avalik teenistus.
Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppijaKoolituse tulemusel õppija:

  • määratleb ennast õigesti avaliku sektori struktuuris ja on kursis avaliku teenistuses töötamise eripäradega;
  • teab tegelikke ja näilisi huvide konflikti olukordi ning leiab neile lahendamise võimalusi;
  • teab avalikule teenistusele rakendatavate õigusaktide ja avaliku eetika suhet.
Sisu
  • Eesti avaliku sektori struktuur, toimimise põhimõtted ja väärtused, avaliku eetika kontseptsioon, avaliku sektori töötajate rollid.
  • Eetika-alased küsimused, mis tekivad igapäevase tegevuse käigus avaliku ja erasektori vahel.
  • Õigusaktide ja avaliku eetika suhe: seadused, normid, eeskirjad, tavad.
  • Korruptsioon ja huvide konflikt –korruptsioonisüüteod, toimingupiirangud ja korruptsiooni ennetavad meetmed korruptsioonivastases seaduses.
  • Enamlevinud probleemid korruptsioonivastase seaduse rakendamisel Eesti avalikus sektoris.
  • Korruptsiooni ja huvide konflikti juhtimise ja ennetamise võimalused.
  • Eetilise otsustamise oskuste ja eetika-alase kompetentsi arendamine juhtumianalüüsi põhjal.

Õppemeetodid: lühiloeng, diskussioon ja grupitöö. 


Maht
6 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

17 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.