Korruptsiooniriskid riigi ja KOV osalusega äriühingutes ning sihtasutustes

Koolitusel osalenu teab põhilisi korruptsiooni käsitlusi ja mõisteid ning analüüsib peamisi korruptsiooniriske ja -olukordi avaliku sektori ettevõtluses.

Eesmärk

Koolitusel osalenu teab põhilisi korruptsiooni käsitlusi ja mõisteid ning analüüsib peamisi korruptsiooniriske ja -olukordi avaliku sektori ettevõtluses.

Sihtgrupp
Riigi- ja KOV osalusega äriühingute töötajad.
Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

  • teab peamisi korruptsiooni käsitlusi, seotud mõisteid ning Eesti korruptsioonialast seadusandlust;
  • analüüsib peamisi korruptsiooniriske ja -olukordi avaliku sektori ettevõtluses;
  • oskab vältida huvide konflikte ja muid korruptsiooniriske.
Sisu

Käsitletavad teemad:

  • Korruptsiooni mõiste ja olemus.
  • Ametiisik ja ametiseisund, avalik ülesanne.
  • Huvide konflikt ja selle olemus.
  • Korruptsioonivormid ja nende käsitlus Korruptsioonivastases seaduses ning karistusseadustikus.

Õppemeetodid: teemat tutvustavad lühiettekanded ja arutelud ning grupidiskussioonid.

Maht
6 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.