Kriisikommunikatsioon

Koolituse läbinul on baasteadmised kriisikommunikatsiooni õiguslikest alustest, eesmärkidest ja korraldusest, staabitöö korraldusest ning meedia toimimisest kriisiolukorras.

Eesmärk

Koolituse läbinul on baasteadmised kriisikommunikatsiooni õiguslikest alustest, eesmärkidest ja korraldusest, staabitöö korraldusest ning meedia toimimisest kriisiolukorras.

Sihtgrupp
Hädaolukorra lahendamist juhtivate asutuste kommunikatsiooni, kriisireguleerimise ja operatiivvaldkonna töötajad. Elutähtsate teenuste korraldamise ja osutamisega seotud asutuste kõneisikud ja kommunikatsiooni töötajad. Ministeeriumide ja ametite kõneisikud. Võimalikud hädaolukorra lahendamise juhid ning kohaliku omavalitsuse esindajad.
Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

  • teab kriisikommunikatsiooni mõisteid ja põhimõtteid ning hädaolukorra lahendamise ja teavitamise regulatsioone;
  • teab oma ametkonna vastutusala, kohustusi ning pädevust kriisikommunikatsiooni korraldamisel;
  • positsioneerib end kriisijuhtimise terviksüsteemis ning suunab kriisikommunikatsiooni teemasid ja küsimusi partneritele;
  • teab meedia toimimise põhimõtteid kriisiolukorras.
Sisu
  • Kriisireguleerimise põhimõtted ning hädaolukordade juhtimine ja lahendamine Eestis;

  • kriisi- ja riskikommunikatsiooni põhimõtted;

  • avalikkuse teavitamise regulatsioon Eestis;

  • teavitusgrupi tegevus ja tööpõhimõtted ning erinevad teavitusfunktsioonid;

  • kõneisiku esinemise ja käitumise põhireeglid;

  • kriisikommunikatsiooni kuldreeglid ja Eesti varasemad kriisikommunikatsiooni kogemused ja õppetunnid.

Õppemeetodid: auditoorne loeng, rühmatöö ning kaasuse analüüs koolikeskkonnas.

Maht
16 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.