Kriisikommunikatsiooni baaskursus

Kursuse läbinul on teadmised kriisikommunikatsiooni olemuset ja korraldusest, õiguslikest alustest ning meedia toimimisest kriisiolukorras.

Eesmärk

Kursuse läbinul on teadmised kriisikommunikatsiooni olemusest ja korraldusest, õiguslikest alustest ning meedia toimumisest kriisiolukorras.

Sihtgrupp
Hädaolukorra lahendamist juhtivate asutuste kommunikatsiooni, kriisireguleerimise ja operatiivvaldkonna töötajad. Elutähtsate teenuste korraldamise ja osutamisega seotud asutuste kõneisikud ja kommunikatsiooni töötajad. Ministeeriumide ja ametite kõneisikud. Võimalikud hädaolukorra lahendamise juhid ning kohaliku omavalitsuse esindajad.
Õpiväljundid
Koolituse tulemusel õppija
  • teab kriisikommunikatsiooni mõisteid ja põhimõtteid ning hädaolukorra lahendamise ja teavitamise regulatsioone;
  • teab oma ametkonna vastutusala, kohustusi ning pädevust kriisikommunikatsiooni korraldamisel;
  • oskab ennast positsioneerida kriisijuhtimise terviksüsteemis ning juhtida teemasid ja küsimusi partneritele;
  • teab meedia toimimise põhimõtteid kriisiolukorras.
Sisu
  • kriisireguleerimise põhimõtted ning hädaolukordade juhtimine ja lahendamine Eestis;
  • kriisi- ja riskikommunikatsiooni põhimõtted;
  • avalikkuse teavitamise regulatsioon Eestis;
  • teavitusgrupi tegevus ja tööpõhimõtted ning erinevad teavitusfunktsioonid;
  • kõneisiku esinemise ja käitumise põhireeglid;
  • kriisikommunikatsiooni kuldreeglid ja Eesti varasemad kriisikommunikatsiooni kogemused ja õppetunnid.

õppemeetodid:

auditoorne loeng, rühmatöö ning kaasuse analüüd koolikeskkonnas.

Maht
20 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.