Kutsesobivusvestlus

Kandidaadid, kelle eesti keele tase vastab nõuetele ja kes on edukalt läbinud kehalised katsed, pääsevad edasi vestlusvooru. Kutsesobivuse vestluse peaeesmärk on uurida kandidaadi õpimotivatsiooni ja sobivust riigiametisse ning valitud erialale. Kandidaadi  väärtushinnangud, hoiakud ja laitmatu minevik peavad sobima kokku Sisekaitseakadeemia põhiväärtustega ning valitud eriala töötajale esitatavate nõuetega. Komisjoni huvitab kandideerija silmaring – lugemus, orienteerumine päevapoliitilistes küsimustes, huvialad.

Vestlus kestab 10–20 minutit ning toimub intervjuu vormis.

Kutsesobivuse vestluse tulemust hinnatakse 50 punkti skaalal. Lävend on 20 punkti. See tähendab, et kandidaadid, kelle punktisumma on alla 20 punkti, langevad konkurentsist välja.

Kõikide erialade kutsesobivusvestlused toimuvad Tallinnas, Kase tn 61. Kutsesobivusvestlusele pääsevad kandidaadid, kes on edukalt läbinud eesti keele oskuse testimise (või eesti keele riigieksam emakeelena vähemalt 40 punkti) ja kehalised katsed. Kandidaatidega võtame ühendust ja anname teada täpsem aeg, millal vestlusele tulla.

HINDAMISKRITEERIUMID
  • Päästekorraldaja kutsesobivusvestluse hindamiskriteeriumid
  • Politsei- ja piirivalvekolledži kutsesobivusvestluse hindamiskriteeriumid
  • Justiitskolledži kutsesobivusvestluse hindamiskriteeriumid
  • Finantskolledži kutsesobivusvestluse hindamiskriteeriumid
  • Sisejulgeoleku magistriõppe vestluse hindamiskriteeriumid