Liiklusavarii koos kannatanuga

Õppijal on teadmised sõiduautoga toimunud liiklusõnnetuse järgse päästetöö läbiviimiseks.

Eesmärk

Õppijal on teadmised sõiduautoga toimunud liiklusõnnetuse järgse päästetöö läbiviimiseks.

Sihtgrupp
Komando päästjad
Õpiväljundid
  • Stabiliseerib ebastabiilse avariilise sõiduauto;
  • avab avariilise sõiduauto vraki;
  • teostab liiklusõnnetuses kannatanute esmast ülevaatust ja annab esmaabi;
  • teostab ohutult päästetöid sõiduautoga toimunud liiklusõnnetusel.


Sisu
  • Ebastabiilse sõiduauto vraki stabiliseerimine;
  • avariilise sõiduauto vraki avamine hüdrauliliste päästevahenditega;
  • kannatanu esmane ülevaatamine.

Õppemeetodid: auditoorne loeng ja praktilised harjutused.

Maht
7 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.