Liiklusõnnetuse järgsed päästetööd

Koolituse läbinul on kaasajastatud teadmised alternatiivkütusega sõitva sõiduautoga toimunud liiklusõnnetuse järgse päästetöö läbiviimiseks.

Eesmärk

Koolituse läbinul on kaasajastatud teadmised alternatiivkütusega sõitva sõiduautoga toimunud liiklusõnnetuse järgse päästetöö läbiviimiseks.

Sihtgrupp
Päästeameti valveteenistujad
Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

  • teostab liiklusõnnetuses kannatanute esmast meditsiinilist ülevaatust ja annab esmaabi;
  • stabiliseerib ebastabiilse avariilise sõiduauto;
  • teostab ohutult päästetöid alternatiivkütusega sõitvate autodega toimunud liiklusõnnetusel;
  • avab avariilise sõiduauto vraki.
Sisu
  • Kannatanu esmane ülevaatamine;
  • alternatiivkütusega sõitvad autod ja nende tehniline iseloomustus; 
  • ebastabiilse sõiduauto vraki stabiliseerimine;
  • avariilise sõiduauto vraki avamine hüdrauliliste päästevahenditega.

Õppemeetodid: auditoorne loeng ja praktilised harjutused.

Maht
8 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.