Lisavastuvõtt 2022

 

Lisavastuvõtt avatakse järgmistele erialadele:

maksunduse ja tolli eriala

vanglaametniku eriala

korrektsiooni eriala

 

Dokumentide esitamine lisavastuvõtuks toimub 1.-7. augustini SAIS keskkonnas.

Esita avaldus Sisekaitseakadeemiasse!

 

Maksunduse ja tolli erialal saad õppida sessioonõppes maksu- ja tollispetsialistiks. Rakenduskõrghariduse eriala annab head teadmised nii maksu- ja tolliametnikule kui ka erasektori töötajale. Lõpetajad saavad laialdased teadmised finantsarvestusest (raamatupidamine) ja tollindusest. Õpingud on tasulised ja toimuvad kaks kord kuus.

Vanglaametniku erialal omandad kutseõppes hea ettevalmistuse töötamiseks vanglas valvuri või vanemvalvuri ametikohal. Vanglaametnikel on tähtis roll riigi õiguskaitsesüsteemis. Vanglateenistus, kuhu eriala lõpetamisel tööle asud, väärtustab erialase hariduse saanuid -  näiteks suureneb erialase kvalifikatsiooni tõusul töötasu. 

Korrektsiooni erialal kõrgharidusõppes saad tänapäevased teadmised töötamiseks Eesti vanglasüsteemis keskastme ja kõrgema vanglaametnikuna. Õiguse, halduse, juhtimise, sotsiaalteaduslike ainete ja psühholoogia rakenduslik käsitlemine õpetab lahendama keerukaid erialaseid küsimusi. 

Täpsem info
Telefon: 513 8295
E-post: vastuvott [at] sisekaitse.ee