Maastikusõidukijuhtide koolitaja

Koolituse tulemusel õppijal on praktilised oskused maastikusõiduki eesmärgipäraseks kasutamiseks päästetööl ning ta on võimeline iseseisvalt viima läbi kasutajakoolitusi maastikusõidukite kasutamiseks.

Eesmärk

Koolituse tulemusel õppija viib iseseisvalt läbi maastikusõiduki Polaris Sportsman 6x6 Big Boss 570 EPS kasutusoskuse koolituse.

Sihtgrupp
Isikud, kes tööülesannetest tulenevalt puutuvad kokku päästetöö transporditeenuse arendamisega või kelle vastutusalasse see kuulub.
Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppija:

 • kasutab maastikusõidukit ohutult ja reeglipäraselt;
 • sooritab maastikusõidukiga praktilisi harjutusi vastavalt sõiduki iseärasustele;
 • hooldab maastikusõidukit vastavalt tootjapoolsetele nõuetele;
 • viib läbi kasutajakoolituse praktilised harjutused;
 • kavandab ja viib läbi tervikliku koolituse.


Sisu
 • Liiklusseadus, looduskaitseseadus;
 • maastikusõidukite liigitus ja kasutusvaldkonnad Päästeametis;
 • tootjapoolne maastikusõiduki kasutusjuhend;
 • kasutuseelne kontroll ja käivitamine;
 • juhi töökoht ja seaded;
 • maastikusõidukite juhtimis- ja valgusseadmed;
 • roolimise tehnika;
 • maastikusõiduki hooldamise reeglid;
 • sõiduvarustuse ja selle valik;
 • ohutuse üldreeglid;
 • koolituse protsess (ettevalmistamine, läbiviimine, tagasisidestamine).


Maht
8 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.