Maastikusõidukijuhtimine

Koolitus on päästjatele, kes tööülesannetest tulenevalt peavad juhtima maastikusõidukeid ja kasutama nende lisaseadmeid.

Eesmärk

Koolituse läbinu kasutab maastikusõidukit teadlikult ja ohutult keskkonda säästvalt päästetöödel.

Sihtgrupp
Päästjad, kes kasutavad oma tööülesannetest tulenevalt maastikusõidukeid ja nende lisaseadmeid
Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

  • teab maastikusõiduki kasutamist reguleerivaid õigusakte;
  • kasutab maastikusõidukit juhtides ohutuid ja keskkonda säästvaid juhtimisvõtteid;
  • juhib maastikusõidukit ohutult erinevates liiklussituatsioonides ja tingimustes, arvestades sõiduki-(te) iseärasusi;
  • käitleb maastikusõidukeid vastavalt tootjapoolsetele hooldus- ja ohutusnõuetele.
Sisu
  • Päästetööde teostamine maastikusõidukiga; maastiku eripära (riskide) hindamine ning ohutu sõidutrajektoori valimine;
  • maastikusõiduki kasutamise üldreeglid, veose vedu ja haagiste kasutamine;
  • lisaseadmed ja nende kasutamise vajalikkus ja põhimõtted;
  • maastikusõiduki -(te) hooldamine.

Õppemeetodid: auditoorne loeng ja praktilised harjutused.

Maht
30 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.