Maastikusõidukijuhtimise erivõimekus

Koolitusele on oodatud päästetöötajad, kes on läbinud koolituse omavad kaasajastatud teadmisi ning praktilisi oskuseid maastikusõiduki ohutuks kasutamiseks keskkonda säästvalt päästetöödel.

Eesmärk

Koolituse läbinul on kaasajastatud teadmised ning praktilised oskused maastikusõiduki ohutuks kasutamiseks keskkonda säästvalt päästetööde.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

  • teab maastikusõiduki kasutamist reguleerivaid õigusakte;
  • kasutab maastikusõidukit juhtides ohutuid ja keskkonda säästvaid juhtimisvõtteid;
  • juhib maastikusõidukit ohutult erinevates liiklussituatsioonides ja tingimustes, arvestades sõiduki-(te) iseärasusi;
  • käitleb maastikusõidukeid vastavalt tootjapoolsetele hooldus- ja ohutusnõuetele.
Sisu
  • Päästetööde teostamine maastikusõidukiga: maastiku eripära (riskide) hindamine ning ohutu sõidutrajektoori valimine;
  • maastikusõiduki kasutamise üldreeglid, veose vedu ja haagiste kasutamine;
  • lisaseadmed ja nende kasutamise vajalikkus ja põhimõtted;
  • maastikusõiduki-(te) hooldamine.

Õppemeetodid: iseseisev e-õpe ja praktilised harjutused.

Maht
16 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.