Infoteenindus

Soovita raamatukogule!

Kõigil Sisekaitseakadeemia töötajatel ja õppuritel on õigus teha ettepanekuid vajaliku kirjanduse hankimiseks raamatukokku. Kirjanduse ostmisel lähtutakse eelkõige Sisekaitseakadeemia õppe- ja teadustöö uurimissuundadest. Täida tellimisvorm SIIT.

 

Individuaalne nõustamine

Raamatukogu pakub Sisekaitseakadeemia õppuritele, töötajatele ja koostööpartnerite töötajatele abi infootsingul. Praktilise nõustamise raames õpitakse kasutama teadusinfo andmebaase, otsingumootoreid ja portaale. Registreerumiseks tuleb täita tellimisvorm ja kokku leppida konsultatsiooni aeg. Täida tellimisvorm SIIT.

 

Raamatukogudevaheline laenutus (RVL)

Kõigil lugejatel (sh raamatukogudel) on võimalus tellida kirjandust teistest raamatukogudest. Tellida saab nii originaale kui ka artiklite koopiaid. Originaalid saadame välja raamatukogu kulul, tagastamine toimub tellija kulul. Täida tellimisvorm SIIT.