Kutse andmine pääste valdkonna kutsetele

Kontakt

Pääste valdkonna kutsekomisjoni asjaajamist korraldab tasemeõppe juhtivspetsialist Mirjam Vint, mirjam.vint [at] sisekaitse.ee, telefon 696 5418.

 

Üldinfo

Kutsekoda

Kutsesüsteemi tutvustus

Kutseregister

Pääste valdkonna kutsekomisjoni koosseis

Kutse andmise kord     

 

Taotletavad kutsed ja kutsestandardid

Päästja, tase 4

Päästemeeskonna juht, tase 5

Päästejuht, tase 6

Päästeinspektor, tase 5

Päästeinspektor, tase 6

Päästekorraldaja, tase 4

Päästekorraldaja-logistik, tase 5

Päästekorraldaja-valvevahetuse juht, tase 6

Demineerija EOD1, tase 4

Demineerija EOD2, tase 4

Demineerija EOD3, tase 5

Demineerimisinstruktor, tase 6

Pommitehnik, tase 5
 

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

Päästja, tase 4 kutse taotlemise eeltingimus on vähemalt keskkaridus.

Kutseeksamil osalemiseks taotleja esitab järgmised dokumendid:

 • vormikohane avaldus;
 • isikut tõendava dokumendi koopia;
 • keskharidust tõendava tunnistuse koopia.

Kutseeksamiga seotud kulud peavad olema tasutud vähemalt 5 päeva enne kutseeksami toimumist.

Kutse  taastõendamiseks tuleb  taotlejal esitada järgmised dokumendid:

hindamise otsus, millest nähtub, et

-   teenistuja on viimase 12 kuu jooksul läbinud positiivse hindamise vastaval kutsetasemel;

või

-   teenistuja töötab päästetöö valdkonnas päästetöid tegeval ametikohal ning on viimase 12 kuu jooksul läbinud ametikohal ettenähtud hindamise. 

Kutse taastõendamisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud.

Kutse antakse ka dokumendi alusel, kui taotleja on hariduse omandamisel läbinud täies mahus õppekava, mille aluseks on Päästja, tase 4 või sellega võrdsustatud kutsestandard.

Selleks taotlejal tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • vormikohane avaldus;
 • isikut tõendava dokumendi koopia;
 • dokument (tunnistuse koopia või VÕTA otsus mis tõendab Päästja, tase 4 kutsestandardile vastavust).

Kutse taotlemisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud.

 

Päästemeeskonna juht, tase 5 kutse taotlemise eeltingimused on vähemalt keskharidus ja Päästja, tase 4 kutsele vastavus.

Kutseeksamil osalemiseks taotleja esitab järgmised dokumendid:

 • vormikohane avaldus;
 • isikut tõendava dokumendi koopia;
 • keskharidust tõendava tunnistuse koopia;
 • muud dokumendid, millega tõendatakse kutseeksami juhendis kirjeldatud eksami osalist läbimist.

Kutse eksamiga  seotud kulud peavad olema tasutud vähemalt 5 päeva enne kutseeksami toimumist.

Kutse taastõendamiseks tuleb taotlejal esitada järgmised dokumendid:

 hindamise otsus, millest nähtub, et

-       teenistuja on viimase 12 kuu jooksul läbinud positiivse hindamise vastaval kutsetasemel,

või

-       teenistuja töötab päästetöö valdkonnas päästetöid juhtival ametikohal ning on viimase 12 kuu jooksul läbinud ametikohal ettenähtud hindamise.

Kutse taastõendamisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud.

Kutse antakse ka dokumendi alusel, kui taotleja on hariduse omandamisel läbinud täies mahus õppekava, mille aluseks on Päästemeeskonna juht, tase 5 või sellega võrdsustatud kutsestandard.

Selleks taotleja esitab järgmised dokumendid:

 • vormikohane avaldus;
 • isikut tõendava dokumendi koopia;
 • dokument (tunnistuse koopia või VÕTA otsus mis tõendab Päästemeeskonna juht, tase 5 kutsestandardile vastavust).

Kutse taotlemisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud.

Päästejuht, tase 6 kutse taotlemisel kutseeksamiga on eeltingimused vähemalt kõrgharidus ja Päästemeeskonna juht, tase 5 kutsele vastavus.

Kutseeksamil osalemiseks esitab taotleja järgmised dokumendid:

 • vormikohane avaldus;
 • isikut tõendava dokumendi koopia;
 • kõrgharidust tõendava tunnistuse koopia;
 • muud dokumendid, millega tõendatakse kutseeksami juhendis kirjeldatud eksami osalist läbimist.

Kutse eksamiga seotud kulud peavad olema tasutud vähemalt 5 päeva enne kutseeksami toimumist.

Kutset antakse ka dokumendi alusel, kui taotleja on rakenduskõrghariduse omandamisel läbinud täies mahus:

- õppekava, mille alusel on Päästejuht, tase 5 kutsestandad,

või

- SKA päästeteenistuse 4- aastase õppekava.

Kutse taotlemisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud.

 

Päästeinspektor, tase 5 kutse taotlemise eeltingimused on vähemalt keskhariduse olemasolu.

Kutseeksamil osalemiseks taotleja esitab järgmised dokumendid:

Kutse eksamiga seotud kulud peavad olema tasutud vähemalt 5 päeva enne kutseeksami toimumist.

Kutse taastõendamiseks tuleb taotlejal esitada järgmised dokumendid:

- teenistuja on viimase 12 kuu jooksul läbinud positiivse hindamise vastaval kutsetasemel,

või

- teenistuja töötab päästetöö valdkonnas päästetöid juhtival ametikohal ning on viimase 12 kuu jooksul läbinud ametikohal ettenähtud hindamise.

Kutse taastõendamisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud.

Kutse antakse ka dokumendi alusel, kui taotleja on rakenduskõrghariduse omandamisel läbinud täies mahus õppekava, mille aluseks on Päästeinspektor, tase 5 või sellega võrdsustatud kutsestandard.

Selleks taotleja esitab järgmised dokumendid:

 • vormikohane avaldus;
 • isikut tõendava dokumendi koopia;
 • dokument (tunnistuse koopia või VÕTA otsus mis tõendab Päästeinspektor, tase 5 kutsestandardile vastavust).

Kutse taotlemisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud.

Päästeinspektor, tase 6 kutse taotlemise eeltingimus on kõrgharidus.

Kutseeksamil osalemiseks taotleja järgmised dokumendid:

 • vormikohane avaldus;
 • isikut tõendava dokumendi koopia;
 • kõrgharidust tõendava tunnistuse koopia;
 • muud dokumendid, millega tõendatakse kutseeksami juhendis kirjeldatud eksami osalist läbimist.

Kutse eksamiga seotud kulud peavad olema tasutud vähemalt 5 päeva enne kutseeksami toimumist.

Kutse taastõendamiseks tuleb taotlejal esitada järgmised dokumendid:

- teenistuja on viimase 12 kuu jooksul läbinud positiivse hindamise vastaval kutsetasemel,

või

- teenistuja töötab päästetöö valdkonnas päästetöid juhtival ametikohal ning on viimase 12 kuu jooksul läbinud ametikohal ettenähtud hindamise.

Kutse taastõendamisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud.

Kutset antakse ka dokumendi alusel, kui taotleja on rakenduskõrghariduse omandamisel läbinud täies mahus:

- õppekava, mille alusel on Päästeinspektor, tase 6 kutsestandad,

või

- SKA päästeteenistuse 4- aastase õppekava.

Kutse taotlemisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud.

 

Kutse taastõendamise, tunnustatud kutseeksamikeskuste ja dokumentide alusel esitatud taotlemise voorud toimuvad kord kvartalis ja dokumentide esitamise tähtajad on järgmised:

 

 1. 25.12.2017

Kutse taotlemisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud.

Kutse taotlemise avaldus

Kutse taastõendamise taotlemise avaldus  

Dokumendid esitada antud tähtajaks digitaalselt e-posti aadressile Mirjam.Vint [at] sisekaitse.ee  

 

Kutseeksami tasud leiab siit

Arvelduskonto andmed kutse tasumisel:

SEB Pank: EE891010220034796011
Swedbank: EE932200221023778606
Saaja: Rahandusministeerium
Viitenumber: 2100008036
Selgitus: Kutse nimetus.

NB! Kui konto omanik ja osaleja on erinevad, siis tuleb kindlasti lisada selgitusse ka nimi, kelle eest maksti