Kutse andmine pääste valdkonna kutsetele

KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID
 
PÄÄSTJA, TASE 4

Kutse taotlemise eeltingimused:

- keskharidus;

- töö käigus omandatavate kompetentside kujunemiseks vajalik töökogemus;

 

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

- vormikohane avaldus;

- isikut tõendava dokumendi koopia;

- keskharidust tõendava tunnistuse koopia;

- komandopealiku või juhendaja täidetud hindamisleht töö käigus omandatud kompetentside kohta.

Kutse andmisega eotud kulud peavad olema tasutud vähemalt 5 päeva enne kutseeksami toimumist!

 

Kutse  taastõendamiseks tuleb  taotlejal esitada järgmised dokumendid:

- vormikohane avaldus;

- isikut tõendava dokumendi koopia;

- dokumendid, mis tõendavad vastavust kutsele Päästja, tase 4

või

- teenistuja töötab päästetöö valdkonnas päästetöid tegeval ametikohal ning on viimase 12 kuu jooksul läbinud ametikohal ettenähtud hindamise;

Kutse taastõendamisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud!

 

Kutse antakse ka dokumendi alusel, kui taotleja on hariduse omandamisel läbinud täies mahus õppekava, mille aluseks on Päästja, tase 4 või sellega võrdsustatud kutsestandard.

Selleks taotlejal tuleb esitada järgmised dokumendid:

- vormikohane avaldus;

- isikut tõendava dokumendi koopia;

- dokument (tunnistuse koopia või VÕTA otsus mis tõendab Päästja, tase 4 kutsestandardile vastavust).

Kutse taotlemisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud.

 

Kompetentsuse hindamismeetodid:

- kirjalik test, praktilised kompleksharjutused, suuline küsitlemine

või

- haridust tõendava dokumendi alusel hindamine (kui taotleja on hariduse omandamisel läbinud täies mahus õppekava, mille aluseks on Päästja, tase 4 kutsestandard.)

Kutse päästja II või enne 14.05.2014 väljastatud tähtajalise kutse Päästja, tase 4 taastõendamisel väljastatakse tähtajatu kutsetunnistus dokumentide alusel.

 
PÄÄSTEMEESKONNA JUHT, TASE 5

Kutse taotlemise eeltingimused:

- keskharidus;

- vastavus kutsele Päästja, tase 4;

 

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

- vormikohane avaldus;

- isikut tõendava dokumendi koopia;

- dokumendid, mis tõendavad vastavust kutsele Päästja, tase 4;

- komandopealiku või juhendaja täidetud hindamisleht töö käigus omandatud kompetentside kohta.

Kutse andmisega seotud kulud peavad olema tasutud vähemalt 5 päeva enne kutseeksami toimumist.

 

Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

- vormikohane avaldus;

- isikut tõendava dokumendi koopia;

- dokumendid, mis tõendavad vastavust kutsele Päästemeeskonna juht, tase 5

või

- teenistuja töötab päästetöö valdkonnas päästetöid juhtival ametikohal või on viimase 12 kuu jooksul juhtinud päästetööd;

Kutse taastõendamisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud!

 

Kutse antakse ka dokumendi alusel, kui taotleja on hariduse omandamisel läbinud täies mahus õppekava, mille aluseks on Päästemeeskonna juht, tase 5 või sellega võrdsustatud kutsestandard.

 

Selleks taotleja esitab järgmised dokumendid:

- vormikohane avaldus;

- isikut tõendava dokumendi koopia;

- dokument (tunnistuse koopia või VÕTA otsus mis tõendab Päästemeeskonna juht, tase 5 kutsestandardile vastavust).

Kutse taotlemisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud.

 

Kopmpetentsuse hindamismeetodid:

- kirjalik test, kaasülesannete lahendamine, päästesündmuse juhtimine reaalses sündmust simuleerivas keskkonnas

või

- haridust tõendava dokumendi alusel hindamine (kui taotleja on hariduse omandamisel läbinud täies mahus õppekava, mille aluseks on Päästemeeskonna juht, tase 5 kutsestandard).

Kutse päästespetsialist III või enne 14.05.2014 väljastatud tähtajalise kutse Päästemeeskonna juht, tase 5 taastõendamisel väljastatakse tähtajatu kutsetunnistus dokumentide alusel.

 
PÄÄSTEJUHT, TASE 6

Kutse taotlemise eeltingimused:

- kõrgharidus

- vastavus kutsele Päästemeeskonna juht, tase 5

 

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

- vormikohane avaldus;

- kõrgharidust tõendava tunnistuse koopia;

- isikut tõendava dokumendi koopia;

- dokumendid, mis tõendavad vastavust kutsele Päästemeeskonna juht, tase 5.

Kutse andmisega seotud kulud peavad olema tasutud vähemalt 5 päeva enne kutseeksami toimumist.

 

Kompetentsuse hindamismeetodid:

- kirjalik test, kaasülesannete lahendamine, päästesündmuse juhtimine reaalset sündmust simuleerivas keskkonnas.

 

 

 
Päästeinspektor, tase 5

Kutse taotlemise eeltingimused on vähemalt keskhariduse olemasolu.

Kutseeksamil osalemiseks taotleja esitab järgmised dokumendid:

Kutse eksamiga seotud kulud peavad olema tasutud vähemalt 5 päeva enne kutseeksami toimumist.

Kutse taastõendamiseks tuleb taotlejal esitada järgmised dokumendid:

- teenistuja on viimase 12 kuu jooksul läbinud positiivse hindamise vastaval kutsetasemel,

või

- teenistuja töötab päästetöö valdkonnas päästetöid juhtival ametikohal ning on viimase 12 kuu jooksul läbinud ametikohal ettenähtud hindamise.

Kutse taastõendamisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud.

Kutse antakse ka dokumendi alusel, kui taotleja on rakenduskõrghariduse omandamisel läbinud täies mahus õppekava, mille aluseks on Päästeinspektor, tase 5 või sellega võrdsustatud kutsestandard.

Selleks taotleja esitab järgmised dokumendid:

  • vormikohane avaldus;
  • isikut tõendava dokumendi koopia;
  • dokument (tunnistuse koopia või VÕTA otsus mis tõendab Päästeinspektor, tase 5 kutsestandardile vastavust).

Kutse taotlemisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud.

 
Päästeinspektor, tase 6

Kutse taotlemise eeltingimus on kõrgharidus.

Kutseeksamil osalemiseks taotleja järgmised dokumendid:

  • vormikohane avaldus;
  • isikut tõendava dokumendi koopia;
  • kõrgharidust tõendava tunnistuse koopia;
  • muud dokumendid, millega tõendatakse kutseeksami juhendis kirjeldatud eksami osalist läbimist.

Kutse eksamiga seotud kulud peavad olema tasutud vähemalt 5 päeva enne kutseeksami toimumist.

Kutse taastõendamiseks tuleb taotlejal esitada järgmised dokumendid:

- teenistuja on viimase 12 kuu jooksul läbinud positiivse hindamise vastaval kutsetasemel,

või

- teenistuja töötab päästetöö valdkonnas päästetöid juhtival ametikohal ning on viimase 12 kuu jooksul läbinud ametikohal ettenähtud hindamise.

Kutse taastõendamisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud.

Kutset antakse ka dokumendi alusel, kui taotleja on rakenduskõrghariduse omandamisel läbinud täies mahus:

- õppekava, mille alusel on Päästeinspektor, tase 6 kutsestandad,

või

- SKA päästeteenistuse 4- aastase õppekava.

Kutse taotlemisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud.

Kutse taastõendamise, tunnustatud kutseeksamikeskuste ja dokumentide alusel esitatud taotlemise voorud toimuvad kord kvartalis ja dokumentide esitamise tähtajad on järgmised:

 

  • 25.06.2018
  • 25.09.2018
  • 25.12.2018

Kutse taotlemisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud.

Kutse taotlemise avaldus

Kutse taastõendamise taotlemise avaldus  

Dokumendid esitada antud tähtajaks digitaalselt e-posti aadressile Mirjam.Vint [at] sisekaitse.ee  

 

Kutseeksami tasud leiab siit

Arvelduskonto andmed kutse tasumisel:

SEB Pank: EE891010220034796011
Swedbank: EE932200221023778606
Saaja: Rahandusministeerium
Viitenumber: 2100008036
Selgitus: Kutse nimetus.

NB! Kui konto omanik ja osaleja on erinevad, siis tuleb kindlasti lisada selgitusse ka nimi, kelle eest maksti.

https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086702/kutsed