Õpiobjektid

 
Õpiobjektid

 

Õpiobjekt on õppesisuline veebileht, mis võimaldab iseseisvalt läbi interaktiivsete ja põhjalike näitete õppeprotsessi iseseisvalt läbida. Õpiobjekt võib sisaldada automaatse tagasisidega enesekontrolli harjutusi, millega õppur saab tagasisidet teadmiste omandamise osas.

Õppematerjali loomist on kirjeldatud akadeemia kodulehel. 

Sisekaitseakadeemias loodud õpiobjektid on SIIN

  1. Finants ÕO
  2. Justiits ÕO
  3. Politsei- ja piirivalve ÕO
  4. Päästeala ÕO
  5. Üldainete ÕO
  6. SJ magistriõpe ÕO