Kutse andmine tuleohutusspetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsetele

Kontakt

Tuleohutusspetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsekomisjoni asjaajamist korraldab tasemeõppe juhtivspetsialist Mirjam Vint, mirjam.vint [at] sisekaitse.ee, telefon 696 5418.

 
Juhendid ja korrad

- Tuleohutusspetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsete andmise kord

- Kutsekomisjoni töökord

- Dokumentide menetlemise kord

- Kutseeksami juhend

- Tuleohutusspetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsekomisjoni koosseis

- Tuleohutusspertsialist, tase 5 kutsestandard

- Tuleohutusekspert, tase 6 kutsestandard

 

Kutseeksamite ja koolituste toimumisaeg

Järgmine tuleohutuse kutseeksam toimub 2018. aasta kevadel. Lisainfo lähiajal.

Sisekaitseakadeemia korraldab alates veebruarist  Tuleohutusspetsialisti 5. taseme koolituse.
Alustame moodulitega 1. veebruarist, kokku kohtutakse 12 päeval (89 ak/h) Sisekaitseakadeemias Tallinnas Kase tn 61. Võimalik on osaleda üksikutel moodulitel või läbida järjest kogu kursus.

Täpsem info: helen.kiis [at] sisekaitse.ee

      
Tuleohutusspetsialist, tase 5 kutseeksam

Tuleohutusspetsialisti kutse taotlemise eeltingimused:

1) vähemalt keskharidus;

2) vähemalt 1-aastase töökogemuse olemasolu tuleohutuse valdkonnas viimase 3 aasta jooksul enne kutse taotlemist.
 

Kutseeksamil osalemiseks taotleja esitab järgmised dokumendid digitaalselt e-posti aadressile mirjam.vint [at] sisekaitse.ee:

1) kutse taotlemise avaldus, kutse taastõendamise taotlemise avaldus,

2) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart),

3) keskharidust või kõrgharidust tõendava tunnistuse koopia,

4) töökogemuse tõend (sisaldab 1-aastase töökogemuse tõendust tuleohutuse valdkonnas viimase 3 aasta jooksul),

5) maksekorraldus või muu kinnituse kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 

Tuleohutusekspert, tase 6 kutseeksam

Tuleohutuseksperdi kutse taotlemise eeltingimused:

1) rakenduskõrgharidus või bakalaureusekraad;

2) erialane koolitus ja töö käigus omandatud kutseoskused;

3) 3-aastase töökogemuse olemasolu tuleohutuse valdkonnas viimase 5 aasta jooksul enne kutse taotlemist.
 

Kutseeksamil osalemiseks taotleja esitab järgmised dokumendid digitaalselt e-posti aadressile mirjam.vint [at] sisekaitse.ee:

1) kutse taotlemise avaldus, kutse taastõendamise taotlemise avaldus,

2) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart),

3) kõrgharidust tõendava tunnistuse koopia,

4) töökogemuse tõend (sisaldab erialase koolituse kirjeldust/loetelu, 3-aastase töökogemuse tõendust tuleohutuse valdkonnas viimase 5 aasta jooksul),

5) portfoolio, loetelu viimasel 3 aastal läbi viidud tuleohutusalastest tegevustest (nt konsultatsioonid, ekspertiisid, koolitused), esitada 2 tehtud tööd koos omapoolse analüüsiga ja lisaks läbitud täiendkoolituse,

6) maksekorraldus või muu kinnituse kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 

 

Kutseeksami tasud leiab siit

Arvelduskonto andmed tasumisel:

SEB Pank: EE891010220034796011
Swedbank: EE932200221023778606
Saaja: Rahandusministeerium
Viitenumber: 2100008036
Selgitus: Kutse nimetus.

NB! Kui konto omanik ja osaleja on erinevad, siis tuleb kindlasti lisada selgitusse ka nimi, kelle eest maksti