Kutse andmine tuleohutusspetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsetele

 
Kontakt

Tuleohutusspetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsekomisjoni asjaajamist korraldab tasemeõppe juhtivspetsialist Mirjam Vint, mirjam.vint [at] sisekaitse.ee, telefon 696 5418.

 
Juhendid ja korrad

- Tuleohutusspetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsete andmise kord

- Kutsekomisjoni töökord

- Dokumentide menetlemise kord

- Kutseeksami juhend

- Tuleohutusspetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsekomisjoni koosseis

- Tuleohutusspertsialist, tase 5 kutsestandard

- Tuleohutusekspert, tase 6 kutsestandard

 

Kutseeksamite ja koolituste toimumisaeg

Kutseeksam toimub:

  • 02.05.2018 test, 07.05.2018 ja 08.05.2018 intervjuu ning valitav kompetents.

    02.05.2018 kell 10.00 test ja kaasused ruumis B-327 ja B-328

  • Dokumentide esitamise tähtaeg 08.04.2018 (eksamil osalejate arv on piiratud).
  • Korduseksami tegijatel palume lisada taotlusele need kutseeksami osad, mis uuesti tehakse.

 

Tuleohutusspetsialist, tase 5 kutseeksam

Dokumentide esitamise tähtaeg on 08.04.2018.
 

Tuleohutusspetsialisti kutse taotlemise eeltingimused:

1) vähemalt keskharidus;

2) vähemalt 1-aastase töökogemuse olemasolu tuleohutuse valdkonnas viimase 3 aasta jooksul enne kutse taotlemist.

Kutseeksamil osalemiseks taotleja esitab järgmised dokumendid digitaalselt e-posti aadressile mirjam.vint [at] sisekaitse.ee:

1) kutse taotlemise avaldus, kutse taastõendamise taotlemise avaldus,

2) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart),

3) keskharidust või kõrgharidust tõendava tunnistuse koopia,

4) töökogemuse tõend (sisaldab 1-aastase töökogemuse tõendust tuleohutuse valdkonnas viimase 3 aasta jooksul),

5) maksekorraldus või muu kinnituse kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 

Tuleohutusekspert, tase 6 kutseeksam

Dokumentide esitamise tähtaeg on 08.04.2018.

 

Tuleohutuseksperdi kutse taotlemise eeltingimused:

1) rakenduskõrgharidus või bakalaureusekraad;

2) erialane koolitus ja töö käigus omandatud kutseoskused;

3) 3-aastase töökogemuse olemasolu tuleohutuse valdkonnas viimase 5 aasta jooksul enne kutse taotlemist.

Kutseeksamil osalemiseks taotleja esitab järgmised dokumendid digitaalselt e-posti aadressile mirjam.vint [at] sisekaitse.ee:

1) kutse taotlemise avaldus, kutse taastõendamise taotlemise avaldus,

2) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart),

3) kõrgharidust tõendava tunnistuse koopia,

4) töökogemuse tõend (sisaldab erialase koolituse kirjeldust/loetelu, 3-aastase töökogemuse tõendust tuleohutuse valdkonnas viimase 5 aasta jooksul),

5) portfoolio, loetelu viimasel 3 aastal läbi viidud tuleohutusalastest tegevustest (nt konsultatsioonid, ekspertiisid, koolitused), esitada 2 tehtud tööd koos omapoolse analüüsiga ja lisaks läbitud täiendkoolituse,

6) maksekorraldus või muu kinnituse kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 

 

Kutseeksami tasud leiab siit

Arvelduskonto andmed tasumisel:

SEB Pank: EE891010220034796011
Swedbank: EE932200221023778606
Saaja: Rahandusministeerium
Viitenumber: 2100008036
Selgitus: Kutse nimetus.

NB! Kui konto omanik ja osaleja on erinevad, siis tuleb kindlasti lisada selgitusse ka nimi, kelle eest maksti